Verksamhet

För att delta i Vänsterns verksamhet behöver man inte vara medlem, också partiets anhängare är välkomna med.

Den lokala verksamheten utgör partiets hjärta. Verksamhetens art varierar. Den består av formella och informella möten, diskussioner, kampanjer och andra evenemang. Ju fler som är med, desto större möjligheter finns det till verksamhet av olika slag.

För att kunna vara med och fatta beslut i partiet, måste man i alla fall vara medlem. Beslut fattas på flera olika nivåer i partiet, vilka nivåerna är framgår ur avsnittet om organisationen.

En viktig arena för partiets verksamhet är också olika kommunala organ, fullmäktige och nämnder mm., på det nationella planet riksdagen och Europaparlamentet.

Antalet riksdagsledamöter denna period är tolv. I Europaparlamentet har Vänsterförbundet en representant.