Program och dokument

 • Kommunalvalteman 2017

  I kommunalvalet 2017 försvarar Vänsterförbundet offentliga kommunalt producerade tjänster. Vänsterns kommunalvalskandidater förbinder sig att i fullmäktige arbeta för en jämlik skola av hög kvalitet, bra social- och hälsovårdstjänster samt bra arbetsvillkor för alla. Möjligheten till förmånliga bostäder och en god livsmiljö samt att kommunerna tar en aktiv roll som sysselsättare är också av högsta prioritet. […]
 • Målprogrammet 2016–2019

  Vänsterns mål 2016–2019 Ett hållbart och jämlikt samhälle uppstår inte av sig själv. Till och med en stor förändring består av ett antal små handlingar. Det här målprogrammet består av förslag som kan genomföras omedelbart, om vi kan få majoritetens stöd för dem. När dessa mål uppnås, ökas välbefinnandet, miljöns och ekonomins hållbarhet, jämlikheten mellan […]
 • Vänsterns riksdagsvalprogram 2015

  Vi återuppbygger välfärdsstaten Vänstern som rörelse arbetar för ett jämlikt, rättvist och fritt samhälle som prioriterar människor och miljö. Ett jämlikt samhälle, utan rasism och diskriminering, är bäst med tanke på såväl mänsklig välfärd och miljö som ekonomi. Färre människor far illa om inkomstklyftorna krymper och servicen fördelas mer rättvist. Samtidigt styrs ekonomisk tillväxt från […]
 • Välfärdsunionen – Vänsterns EU-valprogram 2014

  Våra öden är sammanlänkade. Europas länder är beroende av varandra både politiskt och ekonomiskt. Därför behövs också beslutsfattande och förvaltning som överskrider nationsgränserna. Vänstern kräver en heltäckande förändring av EU och av Ekonomiska och monetära unionen EMU. Vi vill ha ett Europa som är mera demokratiskt, jämlikt och människonära.
 • Partiets verksamhet inför 2020-talet

  I det här dokumentet beskrivs målsättningen för hur Vänsterns verksamhetskultur och organisation ska se ut på 2020-talet. Med finns också idéer om de sätt på vilka målet uppnås.
 • Den rödgröna framtiden

  Under nuvarande omständigheter är en förutsättning för strävan efter social rättvisa att man fullt och fast binder sig vid kravet på ekologisk hållbarhet: klimatförändringen, de sinande naturresurserna och de ökande klyftorna mellan människor bör förhindras.
 • Vänsterförbundets diskussionsdokument om grundinkomst

  Partistyrelsen utnämnde 18.9.2010 en arbetsgrupp för grundtrygghet och grundinkomst som fick i uppdrag att ta fram material om grundtrygghet och grundinkomst för partiets bruk. Arbetsgruppens förslag till diskussionsunderlag godkändes av partistyrelsen 9.3.2011.

  Syftet med diskussionsdokumentet är att väcka diskussion om grundtrygghet och grundinkomst. Hur borde de utvecklas och hur borde världen förändras? Delta i diskussionen!

 • Vänsterns väg till en rättvis värld

  Principprogram 2007  – Godkänt vid 5:e partikongressen 16.6.2007