Vänstern samlar namn för bättre social- och hälsoreform

Vänsterförbundet har startat en namninsamlingskampanj för en bättre social- och hälsovårdsreform. Partiet uppmanar alla finländare att skriva under denna ”folkets interpellation” , som överlämnas till regeringen innan riksdagen röstar om den valfrihetslagstiftning, som innebär en tvångsbolagisering av social- och hälsovården.

Bolagsmodellen skulle öka ojämlikheten, höja kostnaderna och koncentrera makten till några storföretag som ofta är i utländsk ägo, och som ofta bedriver en dubiös skatteplanering såväl i fråga om samfundsskatter som personalens arvoden, sade ordförande Li Andersson då kampanjen öppnades 30.3. Finlands social- och hälsovård behöver mera resurser och bättre samarbete, inte tvångsbolagisering och privatisering, tillade hon.

Partiet uppmanar de finländare  som är bekymrade för tvångsbolgiseringen, företagens gräddskummande och den ökade ojämlikheten att vädja direkt till regeringen genom att delta i uppropet.

Du kan skriva på uppropet på http://sote.vasemmisto.fi, tyvärr finns texten bara på finska.

Under det första dygnet samlade uppropet över 7500 namn.