Vänstern i folktinget och andra svenska organ

Vänsterns medlemmar i Svenska Finlands folkting:

Birgitta Gran
birgitta.gran(at)kolumbus.fi

Joonas Leppänen (Helsingfors)
jleppan(at)gmail.com

Risto Nurmela (Åboland)
risto [dot] nurmela [at] abo [dot] fi

Medlem i folktinget styrelse: Risto Nurmela (ersättare Joonas Leppänen)

Folktingets utbildningsutskott: Martina Reuter, reuter(at)mappi.helsinki.fi

Folktingets ungdomsutskott: Mathias Uutela, mathias.uutela(at)hotmail.com

Folktingets integrationsforum: Henrik Nyholm, nyholm(at)live.fi

 

Kårkulla samkommun

Medlem i styrelsen: Irja Bergholm, irjal.bergholm(at)gmail.com
Ersättare: Maarit Fredlund

Nämnden för Åboland: Mai Palmberg, mai.palmberg(at)gmail.com
Ersättare: Esko Antikainen

 

Sydkustens landskapsförbund
Medlem i styrelsen: Joonas Leppänen, jleppan(at)gmail.com
Ersättare: Birgitta Gran

 

Nylands förbunds kommitté för språklig service: Joonas Leppänen, jleppan(at)gmail.com

 

Kommunförbundets svenska delegation:
ersättare Joonas Leppänen