Vänstern i folktinget och andra svenska organ

Vänsterns medlemmar i Svenska Finlands folkting:

Helsingfors: Joonas Leppänen, Mia Haglund

Nyland: Birgitta Gran

Åboland: Tomy Wass, Jan Otto Andersson

Vasa valkrets: Siv Ågren

Medlem i folktinget styrelse och arbetsutskott: Joonas Leppänen  (ersättare Birgitta Gran)

Folktingets utbildningsutskott: Jan Otto Andersson

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott: Monika Arnö

Folktingets förvaltningsutskott: Fredrik Rönnlund

Folktingets kultur- och medieutskott: Vera Sui

 

Kårkulla samkommun

Medlem i styrelsen: Irja Bergholm, irjal.bergholm(at)gmail.com
Ersättare: Frank Lundgren

Nämnden för Nyland: Maarit Fredlund, maafred(at)gmail.com
Ersättare: Tor-Erik Söderholm

Nämnden för Åboland: Esko Antikainen, tfn 040 581 5832
Ersättare: Nina-Maria Nyman

 

Sydkustens landskapsförbund
Medlemmar i styrelsen:
Oskar Dikert, ersättare Veera Sui
Bianca Gräsbeck, ersättare Risto Nurmela

 

Kommunförbundets svenska delegation:
Henrik Nyholm, ersättare Birgitta Gran
Lisen Sundqvist, Jarmo Ittonen