Vänsterkvinnorna

Kvinnopolitisk sekreterare

Silla Kakkola
Vänsterförbundet, Fågelviksgatan 10, 3 vån, 00500 HELSINGFORS
tfn 040 760 0051

 

Taleskvinna

Saila Ruuth, Helsingfors
tfn 040 746 6441