Upp ur lågkonkunturen med jämställdhet och likvärdighet

På Minna Canths födelsedag firar vi jämställdhetsdagen. Jämställdheten har en central plats i det finländska samhället. Vänsterförbundet godkänner inte, att regeringen med nedskärningar och försämringar i arbetslivet fördärvar jämställdheten och likvärdigheten. Det senaste exemplet på regeringens ojämlika nedskärningsförsök handlar om en försvagning av tjänsterna för äldre handikappade. Låginkomsttagare, kvinnor, unga, penisonärer och minoriteter kan inte vara de som betalar räkningen för lågkonjunkturen.

Det finns ännu brister i fråga om jämställdheten och likvärdigheten i Finland. Kvinnor diskrimineras i arbetslivet på grund av sitt kön och större familjeansvar. Strukturerna och rigida attityder hindar män från att använda sig av alla möjligheter att sköta om sina egna barn.

Många minoriteters ställning behöver korrigeras. Vänsterförbundet ogillar det att regeringen inte har främjat ens sådana förbättringar av jämställdheten, som inte kostar något. Regeringen har till exempel inte tagit itu med att förnya den föråldrade translagstiftningen så att den respekterar de transsexuellas mänskliga rättigheter.

Det konkurrenskraftsavtal som regeringen driver på slår speciellt mot kvinnodominerade branchers löner och arbetsvillkor. Speciellt de lågavlönade, deltidsanställda arbetstagarna inom servicebranschen skulle hamna att betala inkomstöverföringarna till storföretagen med lönesänkningar. Också den så kallade finländska modellen, där exportbranschen bestämmer taket för löneförhöjningarna, hotar att cementera den nuvarande ojämlikheten i fråga om löner och till och med förstora lönskillnaden mellan män och kvinnor.

Arbetslivet bör förnyas med tanke på jämställdheten, likvärdigheten och välmåendet i arbetet. Det här skulle vara det bästa sättet att åstadkomma en verklig produktivitetshöjning.