Tvåspråkiga distrikt och lokalföreningar

 

HELSINGFORS

I Helsingfors finns det vänsterföreningar av många olika slag, såväl stadsdels-, yrkes- som andra specialföreningar. Det finns också en svenskspråkig förening, Röda rummet, men många svenskspråkiga har valt att verka i andra föreningar.

Röda rummet
ordf. Eliel Kilpelä
eliel.kilpela(at)gmail.com

Helsingforsdistriktets verksamhetsledare
Juuso Aromaa
Juuso.aromaa(at)vasemmistoliitto.fi

NYLAND

Borgå
Vänsterförbundet i Borgå
kontaktperson Sakari Pellinen
riistamestari(at)hotmail.com

Esbo
Esbo Vänster
kontaktperson Monika Arnö
tfn 040 748 7120
arno.monika(at)gmail.com

Hangö
Hangö Vänster
ordf. Birgitta Gran
tfn 040 767 2137
birgitta.gran(at)kolumbus.fi
http://hanko.vas.fi

Ingå
Ingå Vänster
ordf. Silja Rantanen
tfn 050 454 3323
silja.rantanen(at)fortum.com

Kyrkslätt
Vänstern i Kyrkslätt
kontaktperson Irja Bergholm
tfn 040 732 9893
irjal.bergholm(at)gmail.com

Lojo
Vänstern i Lojo
kontaktperson Hannu Makkonen
tfn 044 374 0156
hannu.makkonen(at)lohja.fi

Lovisa
Vänsterförbundet i Lovisa
ordf. Per Hällfors
perhallfors(at)live.com

Raseborg
Raseborgs Vänster
ordf. Eeva-Maria Grekula
eeva-maria [dot] grekula [at] hotmail [dot] com

Sibbo
Vänsterförbundet i Sibbo
ordf. Anu Nevanlinna
anevanlinna(at)gmail.com

Sjundeå
Vänsterförbundets Sjundeå avdelning
ordf. Antero Honkasalo
honkasalo.antero(at)gmail.com

Vanda
Vänsterförbundets kommunalorganisation i Vanda
ordf. Minttu Sillanpää
minttu.sillanpää(at)gmail.com

Distriktets verksamhetsledare
Juuso Aromaa
Juuso.aromaa(at)vasemmistoliitto.fi

EGENTLIGA FINLAND

Kimitoön
Dalsbruk svenska arbetarförening – Vänstern
ordf. Kauko Pietikäinen
tfn 0400 453 535
kauko.kp(at)gmail.com

Pargas
Vänsterförbundet i Pargas
ordf. Nina Söderlund
tfn 050 527 8180
nina.soderlund(at)abo.fi

Åbo
Åbo Gröna Vänster
ordf. Branko Lampi

branko.lampi(at)abo.fi

Distriktets verksamhetsledare
Misha Dellinger
Misha [dot] dellinger [at] vasemmistoliitto [dot] fi

ÖSTERBOTTEN

Jakobstad
Vänsterförbundet i Jakobstad
ordf. Sauli Isokoski
tfn 040 505 8224

Kaskö
Vänsterförbundet i Kaskö
ordf. Anneli Tunttunen
tfn 050 560 9528
anneli.tunttunen(at)kaskinen.fi

Karleby
Vänsterförbundet i Karleby
ordf. Eila Aarnos
tfn 050 379 8783
eila.aarnos(at)chydenius.fi

Korsholm
Vänsterförbundets Korsholm avdelning
ordf. Kjell-Erik Källberg
tfn 050 535 0145

Kristinestad
Vänsterförbundet i Kristinestad
ordf. Niina Haaranoja
tfn 0400 663 067
niina [dot] haaranoja [at] gmail [dot] com

Nykarleby
Vänsterförbundet i Nykarleby
ordf. Olavi Heinonen
tfn 06 722 1405

Oravais
Vänsterförbundet i Oravais
ordf. Ahto Kantola
tfn 06 385 0413

Vasa
Vänsterförbundets Vasa förening

Vänsterförbundets kommunalorganisation i Vasa
ordf. Heikki Mustonen
tfn 0400 668 254
heikki.mustonen(at)vaasa.fi

Österbottens Vänster – Svenska sektionen
Ordf. Lars-Johan Andersson
lars-johan.andersson(at)wartsila.com