Terrorism utrotas med myndighetsarbete, inte med populism

Vänsterförbundets partistyrelse 23.8.2017

 

Finland behöver lösningar för hur terrorhot kan avvärjas. Vänsterförbundet betonar betydelsen av en lugn och saklig behandling av saken.

  • Det viktigaste när det gäller att garantera säkerheten är att vi inte underblåser rädslorna. Nu har det i offentligheten lagts fram mycket tvivelaktiga förslag, som skulle begränsa de mänskliga rättigheterna, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.

Vänsterförbundet för i sitt lösningsförslag fram en ökning av polisens och övriga myndigheters resurser för övervakning av den allmänna säkerheten, så att givna tips kan redas ut och undersökas. Dessutom vill Vänsterförbundet ha tätare samarbete mellan myndigheterna och de religiösa samfunden, så att det blir lättare att tipsa om fundamentalister.

När det gäller att avvärja terrorism och islamism har relationerna mellan myndigheterna och olika invandrargemenskaper och religiösa samfund en viktig roll. Det är också viktigt att dialogen och samarbetet mellan till exempel skolan, ungdomssektorn, social- och ungdomsarbetet och minoritetssamfunden ökas. De första tecknen på att mänskor dras till extremism eller börjar bete sig underligt upptäcks ofta först inom de här kretsarna. Också i fråga om gärningsmannen i Åbo förhöll det sig så här, men varningarna hjälpte tyvärr inte.

Uppmärksamhet bör fästas också vid hur mottagningscentralerna fungerar. Vänsterförbundet föreslår att psykosocial rehabilitering införs på mottagningscentralerna och att de ges tillräckliga resurser för utbildning av personalen.

  • Personalen på mottagningscentralerna har inte nödvändigtvis tillräcklig arbetstid, utbildning eller arbetserfarenhet, som skulle ge dem kompetens att lägga märke till fundamentalism eller att hjälpa traumatiserade mänskor. Dessutom börjar integreringen av invandrare i Finland i praktiken först när den asylsökande får uppehållstillstånd, och den processen kan ta flera år, konstaterar Andersson.

Att ta till populism med anledning av tillskaget i Åbo är ansvarslöst. Tvångsutvisningar skulle inte ha förhindrat det som hände i Åbo, eftersom förövaren befann sig lagligt i Finland, och inte heller de rättigheter till massövervakning som föreslagits i underrättelselagstiftningen, eftersom skyddspolisen redan blivit tipsad om gärningsmannen.