Social- och hälsovårdsreformen hotar bli en betalautomat

Svenska Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt och Vänsterförbundets Aino-Kaisa Pekonen om social- och hälsovårdsreformen:

I en rapport, som i dag publicerats av utredningsman Mats Brommels, föreslås att finländska social- och hälsovårdstjänster ska gå in för en liknande valfrihetsmodell som Sverige har. Svenska Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt, som är på besök i Finland, kommenterar den färska rapporten.

– I Sverige har valfriheten lett till att friska och välbärgade människor besöker läkare allt oftare, medan de sjuka och de med de lägsta inkomsterna uppsöker läkare allt mer sällan. För samhället vore det ändå bäst att de med störst behov får vård och att sjukdomar skulle förebyggas med hjälp av preventiv vård. Valfrihet har inte lett till detta, utan snarare till motsatsen, säger Jonas Sjöstedt.

Sverige har ett system med fritt vårdval, där patienten har rätt att söka vårdgivare i primär- och öppen specialistvård. Pengarna följer patienten-modellen har lett till att vården och utgifterna fastställs enligt människors efterfrågan i stället för att fastställas enligt de verkliga behoven. Det här har lett till att utgifterna har ökat.

I Stockholm har det fria vårdvalet varit kostnadsdrivande, delvis eftersom de privata vårdbolagen har incitament att få många, korta besök. Detta sker på bekostnad av de människor som verkligen behöver vården. Vårdvalssystemet har lett till att hälsoklyftorna har ökat och tillgängligheten koncentrerats till Stockholms innerstad.

– Det finns inget vett i att skapa en betalautomat för tjänsterna, säger Sjöstedt.

Vänsterförbundets riksdagsgruppsordförande Aino-Kaisa Pekonen påminner att social- och hälsovårdsreformens mål var att förbättra vården med hjälp av jämlika tjänster och effektiv integration. Regeringen har även haft som mål att spara in miljarder.

– Nu hotar integration bli svag, inbesparningarna lyckas inte, men primärhälsovården ska bringa vinst. Enligt vems villkor har beredningen gjorts, medborgarnas eller företagens? frågar Pekonen.

Jonas Sjöstedt berättar att vinstintresset i vården har kritiserats starkt i Sverige. I Finland har en motsvarande diskussion inte inletts.

– Vinster förutsätter konkurrensfördelar och vi måste fråga oss hur dessa fördelar skapas. Ofta är det antingen genom att höja kundernas avgifter, aggressiv skatteplanering, minska antalet arbetstagare eller sänka tjänstens kvalité. Så här får man inte bättre social- och hälsovårdstjänster, säger Sjöstedt.