Riksdagsgruppen

Riksdagsledamöterna

Telefon: riksdagens växel (09) 4321
E-post:
fornamn [dot] efternamn [at] riksdagen [dot] fi

Li Andersson, ordförande för Vänsterförbundet
Bildningsutskottet, ersättare i finansutskottet och i Nordiska rådet
tfn 040 508 8697
Kontaktperson: Henri Purje, tfn (09) 432 4007, 050 436 8339
Presskontakt: Perttu Iso-Markku, tfn (09) 432 3234, 050 322 6554

Paavo Arhinmäki
Stora utskottet, utrikesutskottet, Nordiska rådet
tfn (09) 432 3001
Kontaktperson: Aaron Kallinen, tfn 050 574 1254, (09) 432 4119

Katja Hänninen
Lagutskottet
tfn (09) 432 3132, 050 512 3325
Kontaktperson: Justus Mollberg, tfn 050 442 0036, (09) 432 4132

Anna Kontula
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, framtidsutskottet
tfn (09) 432 3079, 050 512 0496
Kontaktperson: Taneli Hämäläinen, tfn 050 574 1357, (09) 432 4043

Annika Lapintie
Grundlagsutskottet, ordförande
tfn (09) 432 3156, 050 511 3156
Kontaktperson: Samira Mansikkavuori, tfn 050 574 1853, (09) 432 4172

Silvia Modig
Miljöutskottet, viceordförande, ersättare i IPU
tfn (09) 432 3117, 050 512 0421
Kontaktperson: Mia Haglund, tfn 050 574 2610, (09) 432 4007

Markus Mustajärvi, 2. viceordförande för riksdagsgruppen
Försvarsutskottet
tfn (09) 432 3133, 050 511 3133
Kontaktperson: Taneli Hämäläinen, tfn 050 574 1357, (09) 432 4043

Jari Myllykoski
Jord- och skogsbruksutskottet, ersättare i kanslikommissionen
tfn (09) 432 3119, 050 512 0648
Kontaktperson: Aaron Kallinen, tfn 050 574 1254, (09) 432 4119

Aino-Kaisa Pekonen, ordförande för riksdagsgruppen
Social- och hälsovårdsutskottet
tfn (09) 432 3140, 050 512 0119
Kontaktperson: Jan Koskimies, tfn (09) 432 4001, 050 574 0723
Presskontakt: Perttu Iso-Markku, tfn (09) 432 3234, 050 322 6554

Hanna Sarkkinen, 1. viceordförande för Vänsterförbundet
Ekonomiutskottet, Finnveras förvaltningsråd
tfn 050 512 2606
Kontaktperson: Laura Koskinen, tfn (09) 432 4148, 050 462 6604

Matti Semi, 1. viceordförande för riksdagsgruppen
Förvaltningsutskottet
050 513 0688
Kontaktperson: Justus Mollberg, tfn 050 442 0036, (09) 432 4132

Kari Uotila
Finansutskottet, IPU
tfn (09) 432 3172, 050 512 3031
Kontaktperson: Samira Mansikkavuori, tfn 050 574 1853, (09) 432 4172

 

Riksdagsgruppens anställda

Generalsekreterare
Minna Kelhä
tfn (09) 432 4140, 050 435 9521

Lagstiftningssekreterare
Jyri Kuusela
tfn (09) 432 3232, 050 339 6911

Informatör
Perttu Iso-Markku
tfn (09) 432 3234, 050 322 6554

Riksdagssekreterare
Jan Koskimies
tfn (09) 432 4001, 050 574 0723

Riksdagssekreterare
Laura Koskinen
tfn (09) 432 4148, 050 462 6604

Riksdagssekreterare
Henri Purje
tfn (09) 432 4007, 050 436 8339

Byråsekreterare
Soile Hyvärinen

tfn (09) 432 3235, 050 308 2527

Riksdagsgruppens assistenter:
Mia Haglund, tfn 050 574 2610, (09) 432 4007
Taneli Hämäläinen, tfn 050 574 1357, (09) 432 4043
Aaron Kallinen, tfn 050 574 1254, (09) 432 4119
Samira Mansikkavuori, tfn 050 574 1853, (09) 432 4172
Justus Mollberg, tfn 050 442 0036, (09) 432 4132