Partifullmäktige: Tvångsutvisningarna måste avslutas

Vänsterförbundets partifullmäktige 18.11.2017

 

Vänsterförbundet kräver att de omänskliga tvångsutvisningarna avslutas. Finland bör inte utvisa mänskor till osäkra områden.

Vi har i Finland råd att handla på ett annat sätt. Det är fråga om våra värderingar och om att respektera de mänskliga rättigheterna på riktigt, inte bara på pappret och i festtal, säger presidentkandidat Merja Kyllönen.

Finland utvisade under det här årets första hälft 50 mänskor till Irak och 26 till Afghanistan. En del av de utvisade är minderåriga. Inrikesminister Risikko har tidigare uppmanat asylsökande som hittat jobb att söka uppehållstillstånd för arbete. Det att mänskor som väntar på arbetstillstånd sedan utvisas mitt under processen får därför folk att tappa förtroendet för myndigheterna och rättsstaten.

Säkerhetsläget i Afghanistan har blivit svagare under de senaste åren. Tusentals civila har enligt FN dött och sårats som följd av det ökade våldet också på sådana områden, dit mänskor utvisas. Mänskorättsorganisationen Amnesty International vädjar till EU-länderna att avbryta tvångsutvisningarna till Afghanistan.

Finlands agerande är mycket inkonsekvent. Finland utvisar folk till länder, dit man enligt våra egna myndigheter inte ens borde resa. I Utrikesministeriets reserapport från Irak (17.10) konstateras, att säkerhetsläget i Irak är mycket dåligt och att risken för terrordåd är betydande i en stor del av landet.

Regeringen motiverar utvisningarna till de farliga områdena genom att hänvisa till exempel till möjligheten att fly internt. Det innebär att mänskor kan utvisas annanstans än till sin hembygd. Finland har ansvar för att trygga säkerheten för dem som utvisas, men de internationella mänskorättsavtalen kringgås medvetet. Att utvisa mänskor till Afghanistan, Irak eller Somalien är inte mänskligt.