Ofta ställda frågor

Hurdan verksamhet kan Vänsterförbundet bjuda på?

Inom partiet kan du allt efter egna resurser arbeta till exempel för att trygga verksamheten på hälsocentralen i din egen förort, för att få mindre klasser i ditt barns skola eller för att förbättra arbetsförhållandena.

Vänsterförbundet ger dej också möjlighet att delta i olika diskussionstillfällen och seminarier och få vänner för livet. Du kan också om du vill ställa upp som kandidat för Vänsterförbundet i till exempel kommunal- eller riksdagsval. Idéer om nya verksamhetsformer är mer än välkomna!

 

Hur många medlemmar har Vänsterförbundet?

Vänsterförbundet har i detta nu c. 10 000 medlemmar.


Hur är Vänsterförbundets verksamhet organiserad?

Vänsterförbundets organisationsstruktur bygger på tre nivåer: lokal-, distrikts- och centralnivå. Om det på en ort finns flera lokalorganisationer, bildar de tillsammans en kommunalorganisation. Lokal- och kommunalorganisationerna inom en region bildar tillsammans en distriktsorganisation. De olika distriktsorganisationerna bildar på riksnivå Vänsterförbundet r.p.

Partikongressen, som hålls vart tredje år, väljer ordförande och tre viceordföranden, partisekreterare, partistyrelse och partifullmäktige för partiet. Partikongressen godkänner Vänsterförbundets principprogram (motsvarar partiprogrammet) samt det politiska målprogrammet. I de här definieras partiets centrala principer och mål. Besluten på partikongressen fattas av 300 delegater, som valts av medlemmarna.

Mellan partikongresserna är det partifullmäktige, som sammanträder två gånger i året, som har den högsta beslutsmakten. Den löpande verksamheten i partiet styrs av partistyrelsen, som sammanträder en gång i månaden.

På partikansliet i Helsingfors finns nu sju anställda. Vänsterförbundet har dessutom verksamhetsledare på olika håll i landet.


Vilka är Vänsterförbundets mest centrala värden?

I det principprogram som partikongressen godkände år 2007 definierar Vänsterförbundet frihet, hållbar utveckling och jämlikhet som sina mest centrala värden.


När grundades Vänsterförbundet?

Vänsterförbundet grundades år 1990. Det grundades av Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF), Finlands kommunistiska parti (FKP) och Finlands demokratiska kvinnoförbund. Ungefär 3500 mänskor deltog i Vänsterförbundets grundande möte 27-28.4.1990.


Vem har varit ordförande för Vänsterförbundet?

Nuvarande ordförande för Vänsterförbundet är riksdagsledamot Li Andersson från Åbo. Tidigare har Paavo Arhinmäki, Martti Korhonen, Suvi-Anne Siimes och Claes Andersson varit ordförande.


Vem har varit partisekreterare för Vänsterförbundet?

För närvarande fungerar Joonas Leppänen som partisekreterare. Tidigare har Marko Varajärvi, Sirkka Puhakka, Aulis Ruuth, Ralf Sund och Matti Viialainen fungerat som partisekreterare.


Har Vänsterförbundet någon egen tidning?

Vänsterförbundets huvudorgan är Kansan Uutiset, som utges i Helsingfors som nättidning på adressen www.kansanuutiset.fi och på fredagar i pappersversion under namnet Viikkolehti.

Andra Vänsterförbundet närstående media är Kansan Tahto (www.kansantahto.fi) i Uleåborg, som numera utkommer som nättidning och dessutom som tidskrift några gånger i året. Satakunnan Työ (www.satakunnantyo.fi) i Björneborg utkommer enbart som nättidning.

Den finlandssvenska vänstertidskriften Ny Tid (www.nytid.fi) utges i Helsingfors och utkommer en gång i månaden..

 


Har Vänsterförbundet ungdomsarbete?

Vänsterunga gör Vänsterförbundets ungdomsarbete. Vänsterunga rf är en självständig rödgrön politisk ungdoms- och medborgarorganistaion. Vänsterunga arbetar för en bättre värd på gator och i kabinett.

Vänsterunga bedriver en livaktig verksamhet såväl lokalt, nationellt som internationellt. Det kostar ingenting att ansluta sig till Vänsterunga. Vänsterungas medlemmar får gratis hem den vänsterinriktade opinions- och kulturtidningen Libero.

Mera uppgifter om Vänsterunga hittar du här.


Har Vänsterförbundet kvinnoverksamhet?

Vänsterkvinnorna är ett riksomfattande kvinnonätverk, vars medlemmar inte behöver vara medlemmar i Vänsterförbundet. Vänsterkvinnorna har en aktiv verksamhet med olika jippon och evenemang runtom i Finland. Du ansluter dej enklast genom att prenumerera på tidningen Pippuri, där det står att läsa om aktuella kvinno- och jämställdhetspolitiska teman. Prenumerationen på Pippuri kostar 20 euro i året.

Mera uppgifter om Vänsterkvinnorna hittar du här.