Nordiskt vänstersamarbete för att stoppa privatiseringen

Vänstern samarbetar för att stoppa det nordiska privatiseringsprojektet

 

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt från Sverige, Vänsterförbundets ordförande Li Andersson från Finland och Enhedslistens ordförande Pernille Skipper från Danmark vill sätta stopp för privatiseringen av den nordiska välfärden. Vänsterledarna träffades i Stockholm måndagen den 30 januari och diskuterade bland annat den svenska regeringens utredning om att begränsa vinstintresset i välfärden.

 

– I Sverige har vi gått väldigt långt med privatiseringen av välfärden. Idag går flera miljarder av de skattemedel som är avsedda för välfärd istället till privata vinster. Dessutom händer det att vinsterna går till riskkapitalbolag som gör sitt bästa för att smita från skatten, säger Jonas Sjöstedt.

 

I november 2016 publicerades den svenska regeringens utredning “Ordning och reda i välfärden” som föreslår ett vinsttak på 7 procent för privata välfärdsföretag. Enligt en undersökning som SVT beställt vill åtta av tio svenskar ändra möjligheterna för privata företag inom skolan, vården och omsorgen att ta ut vinster. Bara en av tio svenskar vill ha kvar dagens regler utan några begränsningar.

 

– Utredningen visar att det inte räcker att enbart sätta kvalitetskriterier på de privata företagen, man måste begränsa vinstintresset för att säkra kvaliteten på välfärden, berättar Sjöstedt.

 

– Samtidigt som den svenska regeringen utreder hur man kan begränsa vinstintresset i välfärden förbereder den finska högerregeringen en social- och hälsovårdsreform som vill privatisera stora delar av den finska välfärden. Om regeringen får sin vilja kommer man att begå samma misstag som gjorts i Sverige. Vänsterförbundet arbetar för att trygga den offentliga servicen och använda gemensamma resurser för de offentliga välfärdstjänsterna, säger Li Andersson.

 

– Det blir dyrt för skattebetalarna och ofta sämre tjänster för invånarna när man privatiserar välfärden. Privata sjukhus är ofta dyrare i drift än offentliga och privata välfärdsbolag kan gå i konkurs och lämna äldre och sjuka utan tjänster, påpekar Pernille Skipper.

 

– Vi vill ha en välfärd man kan lita på, det är grunden som de nordiska välfärdsstaterna är byggda på. Skattebetalarnas pengar skall inte gå till privata företags vinstutdelning, de skall gå till att försäkra en hög kvalitet på välfärden, summerar vänsterledarna.

 

Mer information:

 

Jonas Sjöstedt, +46 73 076 22 90

jonas [dot] sjostedt [at] riksdagen [dot] se

 

Li Andersson, 040 5088 697

li [dot] andersson [at] eduskunta [dot] fi

 

Pernille Skipper, +45 33 37 55 00

pernille [dot] skipper [at] ft [dot] dk
Läs utredningen “Ordning och reda i välfärden”: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201678/