Lantbrukets kris måste lösas

Vänsterförbundets partistyrelse 12.5.2016

Vänsterförbundet oroar sig för lantbrukets situation och framtid i Finland. Lönsamheten inom lantbruket har försvagats, eftersom producentpriserna har sjunkit och produktionskostnaderna stigit. Problem har förorsakats också av fjolårets dåliga skörd, raset i exporten till Ryssland och förseningarna i utbetalningen av lantbruksstöden.

Enligt Vänsterförbundet är det viktigt att det finländska lantbruket förblir livskraftigt. Lantbruket hjälper upp försörjningsberedskapen, sysselsättningen och hela livsmedelskedjan. Att maten är inhemsk, ren och naturenlig är viktigt för de finländska konsumenterna.

Vänstern för fram åtgärder för att underlätta lantbrukets lönsamhetskris. Bland förslagen är att de gårdar som har problem kunde stödas med anpassningslån och betalningsuppskov för räntestödslånen. Förseningarna i fråga om utbetalningen av lantbruksstöden måste åtgärdas och stöden skall riktas till aktiva jordbrukare. Dessutom måste den överdrivna byråkratin i anslutning till utbetalningen och övervakningen av stöden minskas. Lantbrukens projekt med småskalig energiproduktion och cirkulär ekonomi bör stödas för att förbättra självförsörjningen. Vänstern vill också att man i de offentliga upphandlingarna stöder inhemsk när- och ekomat.