Landsstyrelsen rapporterar

Landsstyrelsen har till uppgift att planera, organisera och leda den svenska verksamheten i enlighet med beslut fattade av partiets beslutande organ och landsmötet.

Landsstyrelsen består av ordförande, viceordförande och sex medlemmar med personliga ersättare från olika delar av Svenskfinland. Landsstyrelsen håller ungefär fyra möten per år. Här kan du läsa korta rapporter från mötena.

 • Landsstyrelsen 28.2.2015

  Riksdagsvalet Beslöts om den regionala fördelningen av landsstyrelsens anslag för valannonsering. Österbotten prioriterades, eftersom där finns många små föreningar med ont om egna medel. Vänsterns huvudmål i valet Med tanke på partifullmäktiges möte 7.3 diskuterades vilka frågor som enligt landsstyrelsen bör lyftas fram som Vänsterns prioriteter i valet. Årets tillställningar Beslöts att fisksoppskalaset hålls i Östra Nyland, tidpunkt […]
  Read more
 • Landsstyrelsen 15.11.2014

  Riksdagsvalet Landsstyrelsen beslöt att i det här riksdagsvalet inte stöda de enskilda kandidaterna  direkt, utan i stället använda sina valpengar för att annonsera om svensk- och tvåspråkiga valtillställningar. Utveckling av landsstyrelsens verksamhet Diskuterades hur vi kan bli bättre på att få fram aktuellt material om vad som händer och engagerar inom den finlandssvenska Vänstern.   […]
  Read more
 • Landsstyrelsen 2.8.2014

  Landsstyrelsen höll ett snabbmöte i samband med fisksoppskalaset i Kyrkslätt   EU-valet Landsstyrelsen konstaterade med tillfredsställelse att valet var en framgång för såväl Vänsterförbundet som helhet, som nu fick in en medlem i Europaparlamentet, som för de finlandssvenska kandidaterna Annika Lapintie, Li Andersson och Silvia Modig, som alla gjorde ett utmärkt val. Höstens arbete Mötet kom […]
  Read more
 • Landsstyrelsen 25.1.2014

  EU-valkampanjen på svenska Landsstyrelsen har satt upp det ambitiösa målet att det i varje svensk- och tvåspråkig kommun, där Vänsterförbundet har verksamhet, ordnas åtminstone en svensk- eller tvåspråkig valtillställning. Landsstyrelsen kan vid behov ge ekonomiskt och praktiskt stöd.
  Read more
 • Landsstyrelsen 15.3.2014

  Tre finlandssvenska vänsterkandidater Mötet kunde konstatera, att Vänstern nu har tre finlandssvenska EU-kandidater, då det blivit klart att Silvia Modig ställer upp i valet.
  Read more