Landsstyrelsen 28.2.2015

Riksdagsvalet
Beslöts om den regionala fördelningen av landsstyrelsens anslag för valannonsering. Österbotten prioriterades, eftersom där finns många små föreningar med ont om egna medel.

Vänsterns huvudmål i valet
Med tanke på partifullmäktiges möte 7.3 diskuterades vilka frågor som enligt landsstyrelsen bör lyftas fram som Vänsterns prioriteter i valet.

Årets tillställningar
Beslöts att fisksoppskalaset hålls i Östra Nyland, tidpunkt slutet av juli-början av augusti.
Landsmötet hålls i Åbo i mitten av oktober.