Landsstyrelsen 25.1.2014

EU-valkampanjen på svenska
Landsstyrelsen har satt upp det ambitiösa målet att det i varje svensk- och tvåspråkig kommun, där Vänsterförbundet har verksamhet, ordnas åtminstone en svensk- eller tvåspråkig valtillställning. Landsstyrelsen kan vid behov ge ekonomiskt och praktiskt stöd.

Beträffande det svenska valmaterialet kan konstateras, att valprogrammet översatts till svenska. Partiets valtidning kommer att vara tvåspråkig och det kommer också att göras en svensk broschyr.

Landsstyrelsen beslöt stöda de svenska kandidaterna med 3000 euro per kvinna, för att öka Vänsterns synlighet på svenska i EU-valet.

Partiets svenska sidor
Partiets svenska sidor ska uppdateras. Landsstyrelsen diskuterade upplägget. Den stora utmaningen är att få tillräckligt med aktuellt material på svenska.

Den svenska lärarutbildningen
Ärendet är igen högaktuellt, mötesdeltagarna var eniga om att det finns behov av en permanent lärarutbildning på svenska i Helsingfors.