Landsstyrelsen 15.3.2014

Tre finlandssvenska vänsterkandidater
Mötet kunde konstatera, att Vänstern nu har tre finlandssvenska EU-kandidater, då det blivit klart att Silvia Modig ställer upp i valet.

Den svensk- och tvåspråkiga kampanjen
Läget i fråga om planerade svensk- och tvåspråkiga tillställningar gicks igenom regionvis. Mycket är på gång i Åboland och Österbotten, i Nyland behövs aktivare insatser. En tillställning med alla tre finlandssvenska kandidater ska ordnas i Helsingfors, Röda rummet tar arrangörsansvaret.

Sommarens fisksoppskalas
Datum för sommarens fisksoppskalas slogs fast till 2.8.2014. Kalaset hålls i Kyrkslätt. Programmet diskuterades preliminärt.

Den politiska diskussionen
Landsstyrelsen diskuterade läget i republiken och partiet inför budgetramförhandlingarna och partifullmäktige. Konstaterades att det inte kan betraktas som självklart, att Vänstern kan fortsätta i regeringen.

Verksamhetsbidrag
Åbo Gröna Vänster beviljades ett verksamhetsbidrag.

Aktualiteter för hemsidan
Konstaterades att det ännu behövs insatser för att trygga tillgången på aktuellt svenskt material på partiets hemsida. En helsingforsblogg och en österbottnisk blogg får bli en del av lösningen.

Kårkulla
Kårkullas ställning är en av de saker som bekymrar i samband med social- och hälsovårdsreformen. Landsstyrelsen är för att Kårkulla också i fortsättningen ska sköta specialomsorgen på svenska och andra nuvarande uppgifter, men är inte beredd att ge Kårkulla nya uppgifter, vilket föreslagits bland annat från folktingshåll.