Landsstyrelsen 15.11.2014

Riksdagsvalet
Landsstyrelsen beslöt att i det här riksdagsvalet inte stöda de enskilda kandidaterna  direkt, utan i stället använda sina valpengar för att annonsera om svensk- och tvåspråkiga valtillställningar.

Utveckling av landsstyrelsens verksamhet
Diskuterades hur vi kan bli bättre på att få fram aktuellt material om vad som händer och engagerar inom den finlandssvenska Vänstern.