Lägg den hatade aktivmodellen på is – från karenser och statistiktricks till tjänster och arbetsplatser

Vänsterförbundet kräver att den s.k. ”aktivmodellen” upphävs, att man avstår från de exceptionellt hårda karenser man har i Finland och att arbetslösheten åtgärdas med tillräckliga anslag för sysselsättningstjänster, lönestöd och omskolning.

Det är viktigt att man avstår från de arbetskraftspolitiska sanktionerna eller karenserna, för de skuffar ut de arbetslösa på utkomststöd och ökar antalet hushåll utan inkomster. Så länge som det inte på grund av inskränkningar och nedskärningar finns tillgång till ordentliga sysselsättningstjänster överallt i Finland, får man inte straffa de arbetssökande för den bristande tillgången.

  • Också regeringen har förstått, att ”aktivmodellen”, som trots sitt namn inte belönar de arbetslösa för aktivitet, strider mot medborgarnas rättskänsla. Ett bevis på det är att ministrarna Lintilä och Mykkänen till och med förvrängde lagens innehåll i offentligheten. Nu är det allas vår uppgift att tillsammans bygga upp ett tryck och fälla de lagar som försvagar de arbetslösas ställning, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.

Den s.k. ”aktivmodellen” som regeringen drivit igenom har varit i hård motvind efter att den godkändes. Medborgarinitiativet för att stjälpa lagen har samlat över 127 000 underskrifter och Finlands största centralorganisation FFC ordnar en åsiktsyttring i februari. Vänsterförbundet stöder varmt båda dessa projekt.

Också beredningen av den planerade modellen för självständigt arbetssökande, den s.k. ”aktivmodell2”som planerats under ledning av minister Lindström, måste avslutas. Modellen skulle tvinga arbetslösa att under hot om karens söka en arbetsplats i veckan oberoende av om sökanden har förutsättningar att få den plats som söks. Det här skulle föra med sig sådär 10 miljoner onödiga arbetsplatsansökningar att gå igenom för arbetsgivarna och myndigheterna.

  • Båda lagarna innebär att man tricksar med statistiken och retas med de arbetslösa. Dessutom skulle de onödiga ansökningarna locka arbetsgivarna att hålla låg profil i fråga om de öppna arbetsplatserna. Hela idén verkar vara att det ska vara så eländigt att vara arbetslös, att vilket jobb som helst på vilka villkor som helst eller med vilken arbetstid som helst ska duga, och på det sättet får man arbetsvillkoren försämrade, säger Li Andersson.

Även om det är de med låg utbildning som löper den största risken för att bli arbetslösa, ser inte aktivmodellen till utbildningsnivån, utan drabbar varje arbetslös. I november 2017 fanns det också 38 000 högskoleutbildade arbetslösa. Vänsterförbundet kallar alla finländare oberoende av vilket fackförbund de tillhör att delta i åsiktsyttringen i februari och förundrar sig storligen över de utlåtanden som AKAVAs ordförande Sture Fjäder gett om ”aktivmodellen”.

Vänsterförbundets partistyrelse behandlade arbetslöshetsskyddet och dess förnyande på sitt möte 16.1.