Kommunförbundets sakkunnigtjänster

Svenska delegationen

Vänsterförbundet söker bland sina medlemmar representanter till Finlands kommunförbunds svenska delegation.

Delegationens mandatperiod sträcker sig mellan 2018-2021. Vänsterförbundet väljer två ordinarie medlemmar samt personliga ersättare för dem som sina representanter i delegationen.

Svenska delegationens uppgift är att verka för att svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner samt samfund kommunerna är medlemmar av får service på svenska, samt att de kan erbjuda den service som den svenskspråkiga befolkningen behöver. Delegationen ger vid behov utlåtanden om ärenden som gäller svenskspråkiga kommuner och följer med Kommunförbundets svenska verksamhet.

Delegationens arbetsspråk är svenska. Av de valda representanterna krävs kunskap att i tal och skrift kommunicera på svenska. Därutöver är det en fördel att känna till svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuners ärenden samt svenskans ställning i Finland.

Ansökningar önskas av både män och kvinnor från runt om i Finland. De valda personerna förväntas betala en andel av sina uppdragsarvoden åt partiet.

Tilläggsinformation om kommunförbundet och delegationen:

Kommunförbundet

Svenska delegationen

 

Om du är intresserad av förtroendeuppdraget väntar vi din ansökan till senast fredag 1.12.2017 klo. 16.00 till adressen mikko [dot] koikkalainen [at] vasemmistoliitto [dot] fi

Ansökan ska innehålla följande information:
– ditt hela namn
– födelsetid
– utbildning och yrke
– språkkunskap
– kontaktuppgifter (post, telefon samt e-post)
– kommunala förtroendeuppdrag, förtroendeuppdrag i Vänsterförbundet och övriga för uppdraget relevanta förtroendeuppdrag.
– en kort beskrivning över varför du är intresserad av uppdraget.

Tillägsinformation:
Mikko Koikkalainen
förenings- och kommunalsekreterare
mikko [dot] koikkalainen [at] vasemmistoliitto [dot] fi
p. 040 6433 350