Kommunalvalet 2017

Vänstern i kommunalvalet 2017

I kommunalvalet 2017 försvarar Vänsterförbundet offentliga kommunalt producerade tjänster. Vänsterns kommunalvalskandidater förbinder sig att i fullmäktige arbeta för en jämlik skola av hög kvalitet, bra social- och hälsovårdstjänster samt bra arbetsvillkor för alla. Möjligheten till förmånliga bostäder och en god livsmiljö samt att kommunerna tar en aktiv roll som sysselsättare är också av högsta prioritet.

En trygg framtid görs idag!

Bra social- och hälsotjänster för alla

För vänsterförbundet är ett av de viktigaste målen att garantera bra offentligt producerade social- och hälsovårdstjänster för alla i Finland.
Då förebyggande tjänster fungerar och alla får bra vård vid rätt tillfälle, förbättras folkhälsan. Detta minskar även hälsoklyftorna i landet. Vänsterförbundet förutsätter att social- och hälsovårdsreformen görs på ett sätt som förverkligar demokrati och jämlikhet samt ökar människors rättigheter på ett kostnadseffektivt sätt.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

 • Köerna ska bli kortare
 • Välmåendet ska vara jämnare fördelat
 • En trygg och värdig ålderdom ska garanteras med tillräcklig vårdardimensionering
 • Ordentliga resurser ska reserveras för förebyggande barnskydd och familjearbete

Läs mera >>

 

Världens bästa skolor och småbarnspedagogik för alla

Finland är känt för världens bästa skolor. En högklassig och för alla gemensam utbildning är vår viktigaste styrka. Vänsterförbundet förespråkar allas möjlighet att avancera sitt eget liv genom utbildning.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

 • Alla barn ska ha lika rätt till småbarnspedagogik
 • Grundskolan ska hållas jämlik
 • Gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken och i grundskolan ska vara rimliga
 • Var och en som gått ut grundskolan ska ha en studieplats

Läs mera >>

 

Bättre sysselsättning och bra arbetsvillkor

Kommunerna är betydande arbetsgivare och anställer speciellt mycket kvinnor. Vänsterförbundet anser att kommunerna bör visa gott exempel genom att vara ansvarsfulla arbetsgivare. Välmående, kunniga och motiverade anställda kan erbjuda kommuninvånarna bättre tjänster.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

 • Planläggning och trafikpolitik ska stöda livskraften
 • Företagstjänster ska särskilt hjälpa små och medelstora företag
 • Med upphandling ska lokalt och ansvarsfullt företagande stödas
 • Långtidsarbetslösa ska stödas och sysselsättas
 • Kommunen är en bra arbetsgivare
 • En kommunal arbetsgivare utbildar och stöder orken i arbetet

Läs mera >>

 

Boende till rimligt pris och bra miljö

Vänsterförbundet vill bygga kommuner där vardagen löper. Vi eftersträvar kommuner där alla har möjlighet till boende för ett skäligt pris. Kollektivtrafiken bör fungera och så många som möjligt ska kunna sköta sina ärenden till fots eller med cykel. Vi vill bygga kommuner där människor från olika bakgrund bor tillsammans och alla kan delta i utvecklandet av sin egen livsmiljö.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

 • Priset för boende fås under kontroll
 • Det ska bli kvalitet på byggandet
 • Gemensamma bostadsområden ska byggas
 • Det ska finnas konst och grönska i gatubilden
 • Kommunerna ska göras energismarta
 • Kollektivtrafiken ska fås att fungera
 • Gång och cykling ska få ett statuslyft

Läs mera >>