Internationellt samarbete

För att förverkliga sina mål samarbetar Vänsterförbundet med vänsterpartier och medborgarorganisationer i andra länder.

Det mest regelbundna samarbetet görs inom ramen för Nordisk grön vänster (NGLA), GUE/NGL-gruppen i Europaparlamentet, den vänstersocialistiska gröna gruppen i Nordiska rådet och det nya europeiska vänsterforumet (NELF).

Till den år 2004 grundade Nordiska gröna vänstern (NGLA) hör förutom Vänsterförbundet det svenska Vänsterpartiet, Norges socialistiska vänsterparti, SV, Danmarks socialistiska folkparti, SF, och Islands Vänsterpartiet-De gröna (VG).

Vänsterförbundet är medlem i det europeiska vänsterpartiet. Finländska styrelsemedlemmar är Dan Koivulaakso och Saila Ruuth.