Finland bör vara fredsbyggare i Östersjöområdet

Partifullmäktige 20.11.2016

Vänsterförbundet kräver att Finland tar en aktiv roll som fredsbyggare och lindrare av de militära spänningarna i Östersjöområdet. Finland måste främja dialogen mellan Nato och Ryssland och en diplomatisk lösning i stället för en fördjupning av upprustningsspiralen.

I bakgrunden till de nu växande motsättningarna finns förutom Rysslands olagliga ockupation av Krim, krisen i Ukraina och Rysslands verksamhet också Natos kraftigt ökade närvaro och militära verksamhet i Östersjöområdet. Situationen har lett till att Ryssland och Nato turvis har utökat sina trupper och satsat på upprustning.

Finlands regering har fört in Finland i Natos och Förenta staternas övningsverksamhet utan att föra saken till riksdagen. Också den med Förenta staterna gjorda skrivningen om en fördjupning av försvarssamarbetet och det tidigare så kallade värdlandsavtalet med Nato undertecknades utan behandling i riksdagen.

Partiet stöder åtgärder i stil med Sauli Niinistös initiativ om flygtranspondrar för att förbättra säkerheten inom Östersjöområdet. Då skulle inget lands flygmaskiner flyga oidentifierade över Östersjön.
Finland röstade blankt då FN:s generalförsamling röstade om förbud mot kärnvapen. Det här står i stark konflikt med Finlands utrikespolitiska linje, enligt vilken Finland arbetar för kärnvapennedrustning och förhindrar utbredningen av massförstörelsevapen. Om Finlands virriga linje vittnar också det att Finland inte kunde motivera sitt röstningsbeteende.

Ett motsvarande exempel på farligt sjabbel är det att regeringens ministrar nyligen gav motstridiga uttalanden om Ålands ställning och en del av regeringen ifrågasatte Ålands etablerade demilitarisering.
Vänsterförbundet vill ha ett slut på det geopolitiska spelandet. Finland måste för sin del befrämja att de internationella avtalen gäller också stormakternas agerande och att Finland inte i ett tillspetsat säkerhetsläge blir part i en spiral av fördjupade spänningar. Finland bör inte ansluta sig till militärpakten Nato. Ett Nato-medlemskap skulle försvaga stabiliteten i Finlands säkerhetsmiljö.