Dags att slopa de arbetskraftspolitiska karenserna

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson anser, att den finländska arbetskraftspolitiken borde förnyas.

 

  • Ur de arbetslösa arbetssökandenas perspektiv verkar den finländska arbetskraftspolitiken vara godtycklig och straffa aktivitet. Det är inte av denna värld, att arbetslösa straffas för all annan verksamhet än arbete i ett lönearbetsförhållande. I stället borde man uppmuntra till utveckling av kunnandet och annan aktivitet, slår Andersson fast.

Sipiläs regering har skurit ner arbetslöshetsskyddet och stramat åt villkoren för att få det.Den ”aktivmodell” som regeringen planerat gör ett redan invecklat system ännu mera invecklat. Trots sitt namn belönar modellen inte de arbetslösa för aktivt arbetssökande utan endast för att man lyckats få ett jobb.

  • Arbetskraftspolitiken bör inte straffa arbetslösa för frivilligarbete eller initiativrikedom, utan uppmuntra till det. Sanktionspolitiken skuffar ut mänskor på utkomststöd.
  • Arbetslöshetsskyddet borde göras mera lättöverskådligt, så att folk inte skulle hamna i byråkratifällan. Ju mera man stramar åt villkoren för arbetslöshetsskyddet, desto mera blir det sanktioner i form av karenser, säger Andersson.

Efter att ha fått karens blir man som arbetslös arbetssökande tvungen att ty sig till utkomststödet under till och med tre månader.

Antalet hushåll utan inkomster har mer än fördubblats under fem års tid. Enligt preliminära uppgifter från Fpa är sökanden eller maken/makan i hälften av de familjer som är utan inkomster under 25 år. Orsaken till att dessa hushåll är utan inkomster är ofta just en karens.

Vänsterförbunet föreslår, att de arbetskraftspolitiska karenserna slopas helt och hållet. I stället kan betalningen av arbetslöshetsförmånen avbrytas, om den arbetslösa inte längre fyller villkoren för arbetslöshetsskyddet. Betalningen återupptas omedelbart, när den arbetslösa åter fyller kriterierna.

  • Detta skulle vara en modell som på riktigt belönar för aktivitet, säger Andersson.

Partiet föreslår också ett system med prejudikat för arbetslöshetsskyddet och en högre skyddsdel.

 

Det här förslaget lade Li Andersson fram i ett tal i Alberga bibliotek 7.10. Tillställningen ingick i Vänsterförbundets riksdagsgrupps kampanj om välfärdens framtid. Mera information om kampanjen finns på finska på http://hyvinvointi.vasemmisto.fi