Kategoriserade inlägg: Aktuellt

Gemensamt nordiskt ansvar som svar på flyktingsituationen

Riksdagsledamot Li Andersson

Riksdagsledamot Li Anderssons pressmeddelande 29.10.2015 Under Nordiska rådets 67. session i Reykjavik 27-29.10.2015 har flyktingsituationen i Europa och Norden diskuterats aktivt. På sin blogg skriver Vänsterförbundets riksdagsledamot Li Andersson att de nordiska länderna måste utveckla gemensamma strategier för att ta emot de människor som söker trygghet i våra länder.

[ Lue lisää → ]

Y-tåget får inte läggas ner

Kari Uotila, riksdagsledamot och medlem av finansutskottets trafikavdelning, har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen angående nedläggningen av Y-tåget. Enligt honom har beslutet gjorts utan tillräckliga bedömningar av vilka verkningar det har. – Kommunerna i Västnyland har med hjälp av planläggningen styrt befolkningstillväxten till platser nära stationerna, så att invånarna för sina arbets- och […]

[ Lue lisää → ]

Regeringens nedskärningar i utbildningen är gift för tillväxten

Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki kommer med hård kritik mot regeringens nedskärningar i utbildningen och socialskyddet. Enligt Arhinmäki försvagar nedskärningarna just de strukturer, som under den ekonomiska krisen skulle vara livsviktiga att förstärka. Speciellt utbildningen är central för arbetets produktivitet och därigenom för den ekonomiska tillväxten. – Före valet förband sig alla regeringspartier till löftet att […]

[ Lue lisää → ]

Nedskärningar och demokrati

Nedskärningar och demokrati var diskussionstemat på landsstyrelsens fisksoppskalas i Borgå lördagen den 8 augusti. Diskussionsinledarna Heikki Patomäki och Joonas Leppänen inspirerade till en engagerad diskussion om vad som kan göras för att stärka den trängda demokratin och hur Vänstern kan och bör förnya sig för att bryta den nyliberalistiska hegemonin. Handlingsprogrammet blev förstås inte färdigt med […]

[ Lue lisää → ]

Välkommen på vänsterbad i Nagu 16.7!

På torsdag 16.7 kl 14-17 ordnas det i Nagu ett vänsterbad, där Li Andersson och Merja Kyllönen medverkar. Platsen är restaurang L’Escales grilltak, adressen är Nagustrand 4. Tillställningen är tvåspråkig. Arrangör är Vänsterförbundet i Egentliga Finland. Om du har frågor, kan du kontakta  Nina Söderlund, tfn 050 527 8180.

[ Lue lisää → ]

Sommar med bad och kalas

Nu är det sommar och mötesfritt. Men i stället blir det vänsterbad och fisksoppskalas. I Nagu blir det vänsterbad med riksdagsledamot Li Andersson och EU-parlamentariker Merja Kyllönen på L’Escales grilltak torsdagen den 16 juli kl 14-17. Och landsstyrelsens traditionella fisksoppskalas ordnas i år i Borgå lördagen den 8 augusti kl 13. Diskussionstemat är nedskärningar och […]

[ Lue lisää → ]

De unga, sjuka och arbetslösa betalar för nedskärningarna

Riksdagsledamot Li Anderssons pressmeddelande 28.5.2015   Vänsterförbundets riksdagsledamot Li Andersson är upprörd över Centerns, Samlingspartiets och Sannfinländarnas nedskärningsförslag. Även om regeringsförhandlarna då de presenterade programmet sade att alla kommer att betala för de kommande årens inbesparingar, talar ändå siffrorna för sig själva. Nedskärningarna drabbar de arbetslösa, unga, studerande, sjuka, barnfamiljer och andra som är beroende […]

[ Lue lisää → ]

Vi behöver flera arbetsplatser – sänkta löner och längre arbetstid skulle förvärra arbetslösheten

Vänsterförbundets pressmeddelande 5.5.2015   Vänstern vill stöda ett samhällsfördrag, som innebär investeringar och nya arbetsplatser för Finland. Det förslag om drygt två veckor mera arbetstid utan lön, som läckt ut från regeringsförhandlingarna, kommer den politiska och fackliga vänsterrörelsen inte att godkänna. ”Finland befinner sig i en efterfrågesvacka, och då skapar en förlängning av arbetstiden inte […]

[ Lue lisää → ]

Vänsterns valprogram 2015

Vänsterns riksdagsvalsprogram innehåller följande avsnitt: 1. Vi minskar arbetslösheten med en bättre ekonomisk politik 2. Vi minskar inkomst- och förmögenhetsklyftorna och stoppar skatteflykten 3. Genuin internationalism i stället för skatteparadisekonomi 4. Hållbar miljö-, klimat- och energipolitik 5. Ett mänskligare arbetsliv 6. Tillräcklig basinkomst i stället för invecklat socialskydd 7. Mindre hälsoskillnader genom jämlika och högklassiga […]

[ Lue lisää → ]

Nedskärningarna fördjupar de regionala utbildningsskillnaderna

  Silvia Modig, viceordförande för Vänsterförbundets riksdagsgrupp, höll Vänsterns gruppanförande i interpellationsdebatten om utbildningspolitiken 18.2.2015. Modig kritiserade regeringens utbildningspolitik för att vara mot regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet är målet att göra finländarna till världens kunnigaste folk senast 2020. De kumulerade nedskärningar inom utbildningen som gjorts under perioden uppgår i alla fall nu redan till 1,7 miljarder […]

[ Lue lisää → ]