Kategoriserade inlägg: Aktuellt

Arbetsmarknadspolitiken bör uppdateras till 2010-talet

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson i sitt tal till partikongressen: Arbetsmarknadspolitiken bör uppdateras till 2010-talet Vänsterförbundets nyvalda ordförande Li Andersson konstaterade i sitt tal till partikongressen på söndag att Vänsterförbundets uppgift är att uppdatera den finländska arbetsmarknadspolitiken, så att den motsvarar 2010-talets behov. – Vi vill ha ett Finland, där arbetsplatser skapas genom att satsa på […]

[ Lue lisää → ]

Social- och hälsovårdsreformen hotar bli en betalautomat

Svenska Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt och Vänsterförbundets Aino-Kaisa Pekonen om social- och hälsovårdsreformen: I en rapport, som i dag publicerats av utredningsman Mats Brommels, föreslås att finländska social- och hälsovårdstjänster ska gå in för en liknande valfrihetsmodell som Sverige har. Svenska Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt, som är på besök i Finland, kommenterar den färska rapporten. […]

[ Lue lisää → ]

Lantbrukets kris måste lösas

Vänsterförbundets partistyrelse 12.5.2016 Vänsterförbundet oroar sig för lantbrukets situation och framtid i Finland. Lönsamheten inom lantbruket har försvagats, eftersom producentpriserna har sjunkit och produktionskostnaderna stigit. Problem har förorsakats också av fjolårets dåliga skörd, raset i exporten till Ryssland och förseningarna i utbetalningen av lantbruksstöden. Enligt Vänsterförbundet är det viktigt att det finländska lantbruket förblir livskraftigt. […]

[ Lue lisää → ]

Upp ur lågkonkunturen med jämställdhet och likvärdighet

På Minna Canths födelsedag firar vi jämställdhetsdagen. Jämställdheten har en central plats i det finländska samhället. Vänsterförbundet godkänner inte, att regeringen med nedskärningar och försämringar i arbetslivet fördärvar jämställdheten och likvärdigheten. Det senaste exemplet på regeringens ojämlika nedskärningsförsök handlar om en försvagning av tjänsterna för äldre handikappade. Låginkomsttagare, kvinnor, unga, penisonärer och minoriteter kan inte […]

[ Lue lisää → ]

Landsmötet 27.2.2016

Vänsterförbundets svenska landsmöte som hölls i Åbo på veckoslutet samlade dryga tjugotalet deltagare. Den politiska diskussionen var livlig och rörde det aktuella basinkomstförsöket, regeringens nedskärnings- och privatiseringspolitik, social- och hälsovårdsreformen samt inte minst vad Vänstern borde ändra på för att bättre nå ut till medborgarna. Regeringens basinkomstförsök välkomnades av mötet som det vettigaste som som […]

[ Lue lisää → ]

Landsmöte 27 februari i Åbo

Riksdagsledamot Li Andersson

Vänsterförbundets svenska landsmöte hålls 27.2.2016 kl 11-18 i Åbo, på restaurang Skolan,Eriksgatan 18. Den politiska diskussionen vid mötet inleds av Li Andersson. Vi diskuterar också basinkomsten med inledning av Jan-Otto Andersson. Bland mötesärendena finns bl.a. val av ny landsstyrelse för de följande tre åren. Landsmötet är öppet för alla svenska medlemmar i Vänsterförbundet. Medlemmarna har […]

[ Lue lisää → ]

Svenska klistermärken!

Nu har vi tryckt en svensk upplaga av Vänsterförbundets klistermärken. De finns att hämtas/beställas från partikansliet i Helsingfors, landsstyrelseordföranden Birgitta Gran i Hangö, partiets distriktsbyrå i Åbo och österbottniska svenska sektionens ordförande Lars-Johan Andersson. Och naturligtvis kommer det att finnas av dem på landsmötet i Åbo lördagen den 27 februari.

[ Lue lisää → ]

Vänstern fördömer terrordåden

Vänsterförbundets partifullmäktige 21.11.2015 Vänsterförbundet fördömer entydigt de terrordåd som utförts i i Europa och ute i världen. Speciellt allvarligt är det att angreppen har riktats mot oskyldiga mänskor, demokratin och friheten. Vänstern motsätter sig de ökade krav som i terrorangreppens kölvatten förts fram för att begränsa mänskors privatliv med lag. Resurserna måste inriktas på en […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern stöder postarbetarna

Vänsterförbundets partifullmäktige 21.11.2015 Vänsterförbundets partifullmäktige stöder postens arbetare och kräver, att statsminister Juha Sipilä, som ansvarar för Postens ägarstyrning, använder sin makt för att möjliggöra en konstruktiv uppgörelse. Postens ledning visade upp sin aggressiva attityd mot förhandlingarna och arbetarna genom att avtala med bemanningsföretaget SOL om användning av strejkbrytare. För det här gav till och […]

[ Lue lisää → ]

Centern sålde våra offentliga tjänster för flera områden

Riksdagsgruppens ordförande Aino-Kaisa Pekonen 7.11.2015 Ordföranden för Vänsterförbundets riksdagsgrupp Aino-Kaisa Pekonen är mycket besviken på den sote-modell man kommit överens om under natten. Enligt Pekonen har det att Centern och Samlingspartiet vardera har fått igenom mål som är viktiga för dem lett till en obalanserad och dåligt fungerande modell. Centern hade ett stort antal social- […]

[ Lue lisää → ]