Kategoriserade inlägg: Ställningstaganden

Kommunen måste bli en bättre arbetsgivare

Vänsterförbundets svenska landsmöte 13.10.2012:

Vänsterförbundets svenska landsmöte kräver att kommunerna tar sitt arbetsgivaransvar inom social- och hälsovården. Landsmötet utmanar också andra partiers kommunalvalskandidater att lyfta fram denna viktiga fråga till diskussion under valkampanjens sista veckor.

[ Lue lisää → ]

Vänstern om svenskan

Under de senaste månaderna har svenskan och svenskans ställning i Finland debatterats flitigt och ifrågasatts. Inom SFP har man för vana att utge sig vara det enda parti som garanterat går in för att trygga svenskans ställning. Vi inom Vänsterförbundet får nu och då frågor om hur Vänstern egentligen ställer sig till det svenska.

[ Lue lisää → ]

Lagen måste vara rimlig!

– Landsstyrelsen 5.9.2010

Nu när tidpunkten närmar sig för när också hushållen på glesbygden ska ha reningen av sitt avloppsvatten i skick, är det många som upplever sig vara i en orimlig situation. Då förordningen kom, talades det om att det skulle komma ut förmånliga och väl fungerande minireningsverk på marknaden, men verkligheten i dag handlar tyvärr om dyra priser och tekniska brister.

[ Lue lisää → ]