Kategoriserade inlägg: Ställningstaganden

Finland behöver en energirevolution

Riksdagsgruppens viceordförande Silvia Modig vid statsministerns upplysning om energipolitiken 7.10.2014   Vänsterförbundets Modig efterlyser ambitiösa mål för Finlands energipolitik. Målet bör vara ett kolneutralt samhälle och en minskning av växthusutsläppen till 80-95 % av 1990 års nivå fram till 2050. – Det behövs hårda målsättningar, om vi vill vara med och dämpa klimatuppvärmningen mer än […]

[ Lue lisää → ]

Inhemsk energi som sysselsätter i stället för kärnkraft

  Partistyrelsen 17.9.2014   Vänstern anser att regeringens nya kärnkraftslinje är ansvarslös. Regeringen håller på att binda den finländska energipolitiken ända till slutet av århundradet till den kärnkraft som inte ger sysselsättning, men som ger upphov till miljöproblem allt ifrån brytning av uran till slutförvaringen av det. Kärnkraften har dessutom förlorat sin förmåga att konkurrera […]

[ Lue lisää → ]

Utan stimulans faller Finlands ekonomi i dvala

Anna Kontula i gruppanförandet i remissdebatten om 2015 års statsbudget 16.9.2014   Vänsterns Anna Kontula varnar för att vår ekonomi hotas av dvala. Nu minskas det på investeringarna samtidigt som grundskyddet och servicen drabbas av nedskärningar. – Linjen är orättvis och ekonomisktpolitiskt oförnuftig, och den blir inte bättre av förklaringar, sade Kontula i sitt gruppanförande […]

[ Lue lisää → ]

Partistyrelsen: sälj inte Altia!

Koskenkorva och jobben ska hållas i Finland   Vänsterförbundets partistyrelse 4.6.2014   Vänsterförbundet kräver att regeringen backar från sina planer att sälja spritfabriken Altia.   Altia sysselsätter i Finland direkt 600 personer och indirekt tusentals framför allt inom kontraktsodlingen. Altia producerar också foder samt stärkelse för tryckeri-, bryggeri- och pappersindustrin.   Pekka Havisto, som ansvarar […]

[ Lue lisää → ]

Nina Söderlund om social- och hälsovården

Alla reformers moder – insändare i ÅU 27.3.2014 En söndag kl. 14 hände det som ingen trott: århundradets reform såg dagens ljus.Reformen som innebär att landet indelas i 5 sk. Sote-distrikt, kan vara den bästa lösningen med tanke på hela landets bästa. Överlappningar, oklara vårdkedjor och byråkrati kan minska. Informationsmurarna mellan olika enheter är vi […]

[ Lue lisää → ]

Annika Lapintie: Vänstern sparkades i opposition

Regeringen ändrade linje – Vänstern sparkades i opposition Annika Lapinties blogg 27.3.2014   Vänsterförbundet beslöt år 2011 delta i den av Jyrki Katainen (saml.) ledda sk. sixpack-regeringen, eftersom vi bedömde att vi i regeringen bäst kan främja  de mål som är centrala för vänstern: att minska inkomstskillnaderna och förbättra socialskyddet. I de nu avslutade förhandlingarna […]

[ Lue lisää → ]

Partifullmäktige om TTIP

Frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA bör läggas ner   Vänsterförbundet partifullmäktige 22.3.2014   EU-kommissionen förhandlar som bäst om ett frihandelsavtal med USA. Vänsterförbundet kräver, att förhandlingarna läggs ner. En sak i förhandlingarna som kan förorsaka problem är investeringsskyddet. Det kan som värst försvaga staternas möjligheter till demokratisk styrning för skydd av människor och miljö.

[ Lue lisää → ]

Kommunen måste bli en bättre arbetsgivare

Vänsterförbundets svenska landsmöte 13.10.2012:

Vänsterförbundets svenska landsmöte kräver att kommunerna tar sitt arbetsgivaransvar inom social- och hälsovården. Landsmötet utmanar också andra partiers kommunalvalskandidater att lyfta fram denna viktiga fråga till diskussion under valkampanjens sista veckor.

[ Lue lisää → ]

Vänstern om svenskan

Under de senaste månaderna har svenskan och svenskans ställning i Finland debatterats flitigt och ifrågasatts. Inom SFP har man för vana att utge sig vara det enda parti som garanterat går in för att trygga svenskans ställning. Vi inom Vänsterförbundet får nu och då frågor om hur Vänstern egentligen ställer sig till det svenska.

[ Lue lisää → ]

Lagen måste vara rimlig!

– Landsstyrelsen 5.9.2010

Nu när tidpunkten närmar sig för när också hushållen på glesbygden ska ha reningen av sitt avloppsvatten i skick, är det många som upplever sig vara i en orimlig situation. Då förordningen kom, talades det om att det skulle komma ut förmånliga och väl fungerande minireningsverk på marknaden, men verkligheten i dag handlar tyvärr om dyra priser och tekniska brister.

[ Lue lisää → ]