Kategoriserade inlägg: Ställningstaganden

Vänsterns valprogram 2015

Vänsterns riksdagsvalsprogram innehåller följande avsnitt: 1. Vi minskar arbetslösheten med en bättre ekonomisk politik 2. Vi minskar inkomst- och förmögenhetsklyftorna och stoppar skatteflykten 3. Genuin internationalism i stället för skatteparadisekonomi 4. Hållbar miljö-, klimat- och energipolitik 5. Ett mänskligare arbetsliv 6. Tillräcklig basinkomst i stället för invecklat socialskydd 7. Mindre hälsoskillnader genom jämlika och högklassiga […]

[ Lue lisää → ]

Nedskärningarna fördjupar de regionala utbildningsskillnaderna

  Silvia Modig, viceordförande för Vänsterförbundets riksdagsgrupp, höll Vänsterns gruppanförande i interpellationsdebatten om utbildningspolitiken 18.2.2015. Modig kritiserade regeringens utbildningspolitik för att vara mot regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet är målet att göra finländarna till världens kunnigaste folk senast 2020. De kumulerade nedskärningar inom utbildningen som gjorts under perioden uppgår i alla fall nu redan till 1,7 miljarder […]

[ Lue lisää → ]

Onödig och överlappande förvaltning ska bort

Partistyrelsen 18.2.2015 Vänstern föreslår en genomgripande strukturreform av förvaltningen i Finland. De ledande principerna för reformen är att förvaltningen ska vara enkel, demokratisk och effektiv. Förslaget bygger på en förvaltningsstruktur i tre steg: kommunen, regionförvaltningen och staten. Tanken är inte ny, vänstern har talat för trestegsförvaltning redan på 1980-talet. I modellen skulle en ny regionförvaltning, […]

[ Lue lisää → ]

Regeringen måste stöda Grekland att få ändrade lånevillkor

Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki kritiserade regeringens linje i fråga om eurokrisen i interpellationsdebatten om Greklands situation. Enligt Arhinmäki är regeringens ekonomiska politik både i Finland och i fråga om Grekland sådan att den inte stöder ekonomisk tillväxt och förbättrad sysselsättning. ”Greklands skuldnivå är ohållbar. Nobelpristagare i ekonomi och professorer vid världens ledande universitet har sagt, […]

[ Lue lisää → ]

Åldringar måste ha rätt till ett värdigt liv

Österbottens Vänsters svenska sektion 8.12.2014   Äldre människor mår bättre av att få bo hemma i en omgivning de är vana med. Speciellt viktigt är det, om de har anhöriga och vänner i den omgivningen. Så vill också de flesta åldras. Om hälsan avtar, och man får vara rädd för att det kan hända olyckor, […]

[ Lue lisää → ]

Kyllönen: Herrarna har farit i väg med pengarna

Merja Kyllönen talade om skattesmitning vid partifullmäktigemötet 22.11.2014   Vänsterförbundets europarlamentariker anser kampen mot den svarta ekonomin och skatteparadisen vara den största utmaningen för EU.   Medlemsländerna förlorar genom den osunda skattekonkurrensen och  skattesmitningen en biljon eller tusen miljarder euro i året. Man behöver inte längre fråga vart pengarna i denna tid, som är rikare […]

[ Lue lisää → ]

Sipiläs förslag om försäljning av statsbolagen är inte förnuftigt

Ordförande Paavo Arhinmäki talade vid Vänsterförbundets partifullmäktigemöte i Helsingfors 22.11.2014   – Det frågas ofta om vi har råd med stimulans. I själva verket bör man ställa frågan om vi har råd att låta bli att stimulera. Överallt i Europa har man under de senaste åren kunnat se att den åtstramande ekonomiska politiken bara har […]

[ Lue lisää → ]

Kapitalisten tar allt som är löst

Annika Lapinties blogg 13.11.2014   De finländska bolagen, som i allmänhet ansetts som ärliga och uppskattade har enligt ett nytt avslöjande varit delaktiga i vidsträckt lurendrejeri riktat mot samhället och staten. Yles MOT-program avslöjade i måndags hur också många finländska bolag med hjälp av olika bolagsarrangemang och lånetricksande inom koncernen nästan helt undgått skatter. Samtidigt […]

[ Lue lisää → ]

Fullt indexskydd på pensionerna!

Svenska sektionen inom Österbottens vänster 4.11.2014   Missnöjet mot planerna att försämra indexskyddet för de sociala förmånerna och pensionerna för nästa år är omfattande i Österbotten. Vi håller med. Det gör också Vänsterförbundets riksdagsgrupp, som lämnat in en lagmotion i frågan. De sociala förmåner som berörs är handikappstöden, frontmannatillägget, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Enligt regeringsförslaget höjs […]

[ Lue lisää → ]

Regeringen och ”den gamla oppositionen” driver fram massarbetslöshet

  Riksdagsledamot Risto Kalliorinnes gruppanförande i interpellationsdebatten 5.11.2014   Riksdagsledamot Risto Kalliorinne, som höll Vänsterförbundets gruppanförande, sablade i interpellationsdebatten bryskt ner såväl regeringens som ”den gamla oppositionens” (C + Sannf.) ekonomiskpolitiska linje. Vänstern tog i diskussionen ställning för de ekonomiskt sakkuniga och krävde mera stimulans i den ekonomiska politiken. Kalliorinne fördömde Soinis och Sipiläs krav […]

[ Lue lisää → ]