Kategoriserade inlägg: Ställningstaganden

Vänstern fördömer terrordåden

Vänsterförbundets partifullmäktige 21.11.2015 Vänsterförbundet fördömer entydigt de terrordåd som utförts i i Europa och ute i världen. Speciellt allvarligt är det att angreppen har riktats mot oskyldiga mänskor, demokratin och friheten. Vänstern motsätter sig de ökade krav som i terrorangreppens kölvatten förts fram för att begränsa mänskors privatliv med lag. Resurserna måste inriktas på en […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern stöder postarbetarna

Vänsterförbundets partifullmäktige 21.11.2015 Vänsterförbundets partifullmäktige stöder postens arbetare och kräver, att statsminister Juha Sipilä, som ansvarar för Postens ägarstyrning, använder sin makt för att möjliggöra en konstruktiv uppgörelse. Postens ledning visade upp sin aggressiva attityd mot förhandlingarna och arbetarna genom att avtala med bemanningsföretaget SOL om användning av strejkbrytare. För det här gav till och […]

[ Lue lisää → ]

Centern sålde våra offentliga tjänster för flera områden

Riksdagsgruppens ordförande Aino-Kaisa Pekonen 7.11.2015 Ordföranden för Vänsterförbundets riksdagsgrupp Aino-Kaisa Pekonen är mycket besviken på den sote-modell man kommit överens om under natten. Enligt Pekonen har det att Centern och Samlingspartiet vardera har fått igenom mål som är viktiga för dem lett till en obalanserad och dåligt fungerande modell. Centern hade ett stort antal social- […]

[ Lue lisää → ]

Y-tåget får inte läggas ner

Kari Uotila, riksdagsledamot och medlem av finansutskottets trafikavdelning, har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen angående nedläggningen av Y-tåget. Enligt honom har beslutet gjorts utan tillräckliga bedömningar av vilka verkningar det har. – Kommunerna i Västnyland har med hjälp av planläggningen styrt befolkningstillväxten till platser nära stationerna, så att invånarna för sina arbets- och […]

[ Lue lisää → ]

Regeringens nedskärningar i utbildningen är gift för tillväxten

Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki kommer med hård kritik mot regeringens nedskärningar i utbildningen och socialskyddet. Enligt Arhinmäki försvagar nedskärningarna just de strukturer, som under den ekonomiska krisen skulle vara livsviktiga att förstärka. Speciellt utbildningen är central för arbetets produktivitet och därigenom för den ekonomiska tillväxten. – Före valet förband sig alla regeringspartier till löftet att […]

[ Lue lisää → ]

De unga, sjuka och arbetslösa betalar för nedskärningarna

Riksdagsledamot Li Anderssons pressmeddelande 28.5.2015   Vänsterförbundets riksdagsledamot Li Andersson är upprörd över Centerns, Samlingspartiets och Sannfinländarnas nedskärningsförslag. Även om regeringsförhandlarna då de presenterade programmet sade att alla kommer att betala för de kommande årens inbesparingar, talar ändå siffrorna för sig själva. Nedskärningarna drabbar de arbetslösa, unga, studerande, sjuka, barnfamiljer och andra som är beroende […]

[ Lue lisää → ]

Vi behöver flera arbetsplatser – sänkta löner och längre arbetstid skulle förvärra arbetslösheten

Vänsterförbundets pressmeddelande 5.5.2015   Vänstern vill stöda ett samhällsfördrag, som innebär investeringar och nya arbetsplatser för Finland. Det förslag om drygt två veckor mera arbetstid utan lön, som läckt ut från regeringsförhandlingarna, kommer den politiska och fackliga vänsterrörelsen inte att godkänna. ”Finland befinner sig i en efterfrågesvacka, och då skapar en förlängning av arbetstiden inte […]

[ Lue lisää → ]

Vänsterns valprogram 2015

Vänsterns riksdagsvalsprogram innehåller följande avsnitt: 1. Vi minskar arbetslösheten med en bättre ekonomisk politik 2. Vi minskar inkomst- och förmögenhetsklyftorna och stoppar skatteflykten 3. Genuin internationalism i stället för skatteparadisekonomi 4. Hållbar miljö-, klimat- och energipolitik 5. Ett mänskligare arbetsliv 6. Tillräcklig basinkomst i stället för invecklat socialskydd 7. Mindre hälsoskillnader genom jämlika och högklassiga […]

[ Lue lisää → ]

Nedskärningarna fördjupar de regionala utbildningsskillnaderna

  Silvia Modig, viceordförande för Vänsterförbundets riksdagsgrupp, höll Vänsterns gruppanförande i interpellationsdebatten om utbildningspolitiken 18.2.2015. Modig kritiserade regeringens utbildningspolitik för att vara mot regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet är målet att göra finländarna till världens kunnigaste folk senast 2020. De kumulerade nedskärningar inom utbildningen som gjorts under perioden uppgår i alla fall nu redan till 1,7 miljarder […]

[ Lue lisää → ]

Onödig och överlappande förvaltning ska bort

Partistyrelsen 18.2.2015 Vänstern föreslår en genomgripande strukturreform av förvaltningen i Finland. De ledande principerna för reformen är att förvaltningen ska vara enkel, demokratisk och effektiv. Förslaget bygger på en förvaltningsstruktur i tre steg: kommunen, regionförvaltningen och staten. Tanken är inte ny, vänstern har talat för trestegsförvaltning redan på 1980-talet. I modellen skulle en ny regionförvaltning, […]

[ Lue lisää → ]