Kategoriserade inlägg: Ställningstaganden

Lantbrukets kris måste lösas

Vänsterförbundets partistyrelse 12.5.2016 Vänsterförbundet oroar sig för lantbrukets situation och framtid i Finland. Lönsamheten inom lantbruket har försvagats, eftersom producentpriserna har sjunkit och produktionskostnaderna stigit. Problem har förorsakats också av fjolårets dåliga skörd, raset i exporten till Ryssland och förseningarna i utbetalningen av lantbruksstöden. Enligt Vänsterförbundet är det viktigt att det finländska lantbruket förblir livskraftigt. […]

[ Lue lisää → ]

Upp ur lågkonkunturen med jämställdhet och likvärdighet

På Minna Canths födelsedag firar vi jämställdhetsdagen. Jämställdheten har en central plats i det finländska samhället. Vänsterförbundet godkänner inte, att regeringen med nedskärningar och försämringar i arbetslivet fördärvar jämställdheten och likvärdigheten. Det senaste exemplet på regeringens ojämlika nedskärningsförsök handlar om en försvagning av tjänsterna för äldre handikappade. Låginkomsttagare, kvinnor, unga, penisonärer och minoriteter kan inte […]

[ Lue lisää → ]

Landsmötet 27.2.2016

Vänsterförbundets svenska landsmöte som hölls i Åbo på veckoslutet samlade dryga tjugotalet deltagare. Den politiska diskussionen var livlig och rörde det aktuella basinkomstförsöket, regeringens nedskärnings- och privatiseringspolitik, social- och hälsovårdsreformen samt inte minst vad Vänstern borde ändra på för att bättre nå ut till medborgarna. Regeringens basinkomstförsök välkomnades av mötet som det vettigaste som som […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern fördömer terrordåden

Vänsterförbundets partifullmäktige 21.11.2015 Vänsterförbundet fördömer entydigt de terrordåd som utförts i i Europa och ute i världen. Speciellt allvarligt är det att angreppen har riktats mot oskyldiga mänskor, demokratin och friheten. Vänstern motsätter sig de ökade krav som i terrorangreppens kölvatten förts fram för att begränsa mänskors privatliv med lag. Resurserna måste inriktas på en […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern stöder postarbetarna

Vänsterförbundets partifullmäktige 21.11.2015 Vänsterförbundets partifullmäktige stöder postens arbetare och kräver, att statsminister Juha Sipilä, som ansvarar för Postens ägarstyrning, använder sin makt för att möjliggöra en konstruktiv uppgörelse. Postens ledning visade upp sin aggressiva attityd mot förhandlingarna och arbetarna genom att avtala med bemanningsföretaget SOL om användning av strejkbrytare. För det här gav till och […]

[ Lue lisää → ]

Centern sålde våra offentliga tjänster för flera områden

Riksdagsgruppens ordförande Aino-Kaisa Pekonen 7.11.2015 Ordföranden för Vänsterförbundets riksdagsgrupp Aino-Kaisa Pekonen är mycket besviken på den sote-modell man kommit överens om under natten. Enligt Pekonen har det att Centern och Samlingspartiet vardera har fått igenom mål som är viktiga för dem lett till en obalanserad och dåligt fungerande modell. Centern hade ett stort antal social- […]

[ Lue lisää → ]

Y-tåget får inte läggas ner

Kari Uotila, riksdagsledamot och medlem av finansutskottets trafikavdelning, har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen angående nedläggningen av Y-tåget. Enligt honom har beslutet gjorts utan tillräckliga bedömningar av vilka verkningar det har. – Kommunerna i Västnyland har med hjälp av planläggningen styrt befolkningstillväxten till platser nära stationerna, så att invånarna för sina arbets- och […]

[ Lue lisää → ]

Regeringens nedskärningar i utbildningen är gift för tillväxten

Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki kommer med hård kritik mot regeringens nedskärningar i utbildningen och socialskyddet. Enligt Arhinmäki försvagar nedskärningarna just de strukturer, som under den ekonomiska krisen skulle vara livsviktiga att förstärka. Speciellt utbildningen är central för arbetets produktivitet och därigenom för den ekonomiska tillväxten. – Före valet förband sig alla regeringspartier till löftet att […]

[ Lue lisää → ]

De unga, sjuka och arbetslösa betalar för nedskärningarna

Riksdagsledamot Li Anderssons pressmeddelande 28.5.2015   Vänsterförbundets riksdagsledamot Li Andersson är upprörd över Centerns, Samlingspartiets och Sannfinländarnas nedskärningsförslag. Även om regeringsförhandlarna då de presenterade programmet sade att alla kommer att betala för de kommande årens inbesparingar, talar ändå siffrorna för sig själva. Nedskärningarna drabbar de arbetslösa, unga, studerande, sjuka, barnfamiljer och andra som är beroende […]

[ Lue lisää → ]

Vi behöver flera arbetsplatser – sänkta löner och längre arbetstid skulle förvärra arbetslösheten

Vänsterförbundets pressmeddelande 5.5.2015   Vänstern vill stöda ett samhällsfördrag, som innebär investeringar och nya arbetsplatser för Finland. Det förslag om drygt två veckor mera arbetstid utan lön, som läckt ut från regeringsförhandlingarna, kommer den politiska och fackliga vänsterrörelsen inte att godkänna. ”Finland befinner sig i en efterfrågesvacka, och då skapar en förlängning av arbetstiden inte […]

[ Lue lisää → ]