Kategoriserade inlägg: Ställningstaganden

Språkliga rättigheter bör bedömas i samband med sote

Grundlagsutskottets ordförande, Vänsterförbundets riksdagsledamot Annika Lapintie förstår vasabornas oro över det egna sjukhusets framtid. – Vasa centralsjukhus arbetstagare gör ett gott arbete, både vårdens kvalitet och patientsäkerheten håller hög standard. Lapintie är bekymrad över arbetstagarnas ork i den nuvarande osäkra situationen. – De borde ha en möjlighet att lära sig, utvecklas och avancera i sin […]

[ Lue lisää → ]

Andersson i budgetdebatten: Regeringen ökar inkomstskillnaderna

Vänsterförbundets ordförande, riksdagsledamot Li Andersson klandrade i Vänsterförbundets gruppanförande 20.9.2016 Sipiläs regering för att budgeten ökar inkomstskillnaderna. Vänsterförbundet har av riksdagens informationstjänst beställt en uträkning om utfallet av regeringens budget för nästa år som visar att köpkraften minskar för de arbetslösa, pensionärer med små inkomster, anställda inom den offentliga sektorn och lågavlönade. Förtjänsterna för dem […]

[ Lue lisää → ]

Social- och hälsovårdsreformen hotar bli en betalautomat

Svenska Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt och Vänsterförbundets Aino-Kaisa Pekonen om social- och hälsovårdsreformen: I en rapport, som i dag publicerats av utredningsman Mats Brommels, föreslås att finländska social- och hälsovårdstjänster ska gå in för en liknande valfrihetsmodell som Sverige har. Svenska Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt, som är på besök i Finland, kommenterar den färska rapporten. […]

[ Lue lisää → ]

Lantbrukets kris måste lösas

Vänsterförbundets partistyrelse 12.5.2016 Vänsterförbundet oroar sig för lantbrukets situation och framtid i Finland. Lönsamheten inom lantbruket har försvagats, eftersom producentpriserna har sjunkit och produktionskostnaderna stigit. Problem har förorsakats också av fjolårets dåliga skörd, raset i exporten till Ryssland och förseningarna i utbetalningen av lantbruksstöden. Enligt Vänsterförbundet är det viktigt att det finländska lantbruket förblir livskraftigt. […]

[ Lue lisää → ]

Upp ur lågkonkunturen med jämställdhet och likvärdighet

På Minna Canths födelsedag firar vi jämställdhetsdagen. Jämställdheten har en central plats i det finländska samhället. Vänsterförbundet godkänner inte, att regeringen med nedskärningar och försämringar i arbetslivet fördärvar jämställdheten och likvärdigheten. Det senaste exemplet på regeringens ojämlika nedskärningsförsök handlar om en försvagning av tjänsterna för äldre handikappade. Låginkomsttagare, kvinnor, unga, penisonärer och minoriteter kan inte […]

[ Lue lisää → ]

Landsmötet 27.2.2016

Vänsterförbundets svenska landsmöte som hölls i Åbo på veckoslutet samlade dryga tjugotalet deltagare. Den politiska diskussionen var livlig och rörde det aktuella basinkomstförsöket, regeringens nedskärnings- och privatiseringspolitik, social- och hälsovårdsreformen samt inte minst vad Vänstern borde ändra på för att bättre nå ut till medborgarna. Regeringens basinkomstförsök välkomnades av mötet som det vettigaste som som […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern fördömer terrordåden

Vänsterförbundets partifullmäktige 21.11.2015 Vänsterförbundet fördömer entydigt de terrordåd som utförts i i Europa och ute i världen. Speciellt allvarligt är det att angreppen har riktats mot oskyldiga mänskor, demokratin och friheten. Vänstern motsätter sig de ökade krav som i terrorangreppens kölvatten förts fram för att begränsa mänskors privatliv med lag. Resurserna måste inriktas på en […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern stöder postarbetarna

Vänsterförbundets partifullmäktige 21.11.2015 Vänsterförbundets partifullmäktige stöder postens arbetare och kräver, att statsminister Juha Sipilä, som ansvarar för Postens ägarstyrning, använder sin makt för att möjliggöra en konstruktiv uppgörelse. Postens ledning visade upp sin aggressiva attityd mot förhandlingarna och arbetarna genom att avtala med bemanningsföretaget SOL om användning av strejkbrytare. För det här gav till och […]

[ Lue lisää → ]

Centern sålde våra offentliga tjänster för flera områden

Riksdagsgruppens ordförande Aino-Kaisa Pekonen 7.11.2015 Ordföranden för Vänsterförbundets riksdagsgrupp Aino-Kaisa Pekonen är mycket besviken på den sote-modell man kommit överens om under natten. Enligt Pekonen har det att Centern och Samlingspartiet vardera har fått igenom mål som är viktiga för dem lett till en obalanserad och dåligt fungerande modell. Centern hade ett stort antal social- […]

[ Lue lisää → ]

Y-tåget får inte läggas ner

Kari Uotila, riksdagsledamot och medlem av finansutskottets trafikavdelning, har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen angående nedläggningen av Y-tåget. Enligt honom har beslutet gjorts utan tillräckliga bedömningar av vilka verkningar det har. – Kommunerna i Västnyland har med hjälp av planläggningen styrt befolkningstillväxten till platser nära stationerna, så att invånarna för sina arbets- och […]

[ Lue lisää → ]