Kategoriserade inlägg: Ställningstaganden

Finland måste avbryta sin vapenexport till det krigförande Turkiet

Vänsterförbundets partifullmäktige 24.3.2018   Vänsterförbundets partifullmäktige kräver att regeringen omedelbart avbryter sin vapenexport till Turkiet, som krigar mot kurdförband i norra Syrien. Finland och EU bör dessutom idka påtryckning mot Turkiet med hot om sanktioner ifall man inte upphör med krigandet i Syrien och dra sig tillbaka från Afrin. Finland kan inte exportera vapen till […]

[ Lue lisää → ]

Regeringens sote-reform dyr för både patienter och det offentliga

  Vänsterförbundets viceordförande, riksdagsledamot Hanna Sarkkinen anser att regeringen erbjuder dyra och gammalmodiga lösningar på Finlands problem. Sarkkinen höll Vänsterförbundets gruppanförande vid riksdagens öppningsdebatt 14.2.2018. Den största frågan i riksdagen under våren är sote-reformen. Enligt Sarkkinen behövs reformen, så att finländarna kan återfå sitt förtroende för den offentliga hälsovården. Regeringens marknadsbaserade sote-modell är dyr för […]

[ Lue lisää → ]

Lägg den hatade aktivmodellen på is – från karenser och statistiktricks till tjänster och arbetsplatser

Vänsterförbundet kräver att den s.k. ”aktivmodellen” upphävs, att man avstår från de exceptionellt hårda karenser man har i Finland och att arbetslösheten åtgärdas med tillräckliga anslag för sysselsättningstjänster, lönestöd och omskolning. Det är viktigt att man avstår från de arbetskraftspolitiska sanktionerna eller karenserna, för de skuffar ut de arbetslösa på utkomststöd och ökar antalet hushåll […]

[ Lue lisää → ]

Partifullmäktige: Tvångsutvisningarna måste avslutas

Vänsterförbundets partifullmäktige 18.11.2017   Vänsterförbundet kräver att de omänskliga tvångsutvisningarna avslutas. Finland bör inte utvisa mänskor till osäkra områden. Vi har i Finland råd att handla på ett annat sätt. Det är fråga om våra värderingar och om att respektera de mänskliga rättigheterna på riktigt, inte bara på pappret och i festtal, säger presidentkandidat Merja […]

[ Lue lisää → ]

Dags att slopa de arbetskraftspolitiska karenserna

Riksdagsledamot Li Andersson

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson anser, att den finländska arbetskraftspolitiken borde förnyas.   Ur de arbetslösa arbetssökandenas perspektiv verkar den finländska arbetskraftspolitiken vara godtycklig och straffa aktivitet. Det är inte av denna värld, att arbetslösa straffas för all annan verksamhet än arbete i ett lönearbetsförhållande. I stället borde man uppmuntra till utveckling av kunnandet och annan […]

[ Lue lisää → ]

Terrorism utrotas med myndighetsarbete, inte med populism

Vänsterförbundets partistyrelse 23.8.2017   Finland behöver lösningar för hur terrorhot kan avvärjas. Vänsterförbundet betonar betydelsen av en lugn och saklig behandling av saken. Det viktigaste när det gäller att garantera säkerheten är att vi inte underblåser rädslorna. Nu har det i offentligheten lagts fram mycket tvivelaktiga förslag, som skulle begränsa de mänskliga rättigheterna, säger Vänsterförbundets […]

[ Lue lisää → ]

Vänsterförbundets partifullmäktige: Hobbymöjligheterna garanteras med konkreta åtgärder

Vänsterförbundet förbinder sig att förbättra möjligheterna att utöva kultur och motion i alla kommuner i Finland. Det måste vara möjligt att ha konst och kultur som intresse oberoende av boendeort, förmögenhet, ålder och bakgrund. Vänsterförbundet fordrar nolltolerans mot mobbning och diskriminering i all hobbyverksamhet. Avgiftsfria offentliga utrymmen bör finnas tillgängliga. Kulturverksamhet måste finnas också i […]

[ Lue lisää → ]

Finland bör vara fredsbyggare i Östersjöområdet

Partifullmäktige 20.11.2016 Vänsterförbundet kräver att Finland tar en aktiv roll som fredsbyggare och lindrare av de militära spänningarna i Östersjöområdet. Finland måste främja dialogen mellan Nato och Ryssland och en diplomatisk lösning i stället för en fördjupning av upprustningsspiralen. I bakgrunden till de nu växande motsättningarna finns förutom Rysslands olagliga ockupation av Krim, krisen i […]

[ Lue lisää → ]

Finland är inte ett aktiebolag – de offentliga tjänsterna måste stärkas

Partifullmäktige 19.11.2016 Enligt Vänsterförbundet bör de samhälleligt viktiga tjänsterna produceras offentligt också i fortsättningen. Det garanterar en demokratisk övervakning, skälig prissättning och ett effektivt bruk av offentliga medel. Finland är inte ett aktiebolag, och gemensamma medel bör inte användas för att öka privata firmors vinster. Sipiläs regering skrotar de offentliga tjänsterna genom att bolagisera och […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern i Nyland: VR:s trafiklösningar försvagar Västnylands utveckling

Vänsterförbundet i Nyland kräver, att besluten om spårtrafiken görs på samhälls- och miljöpolitiska grunder och inte bara på marknadsideologins villkor. I Västra Nyland innebär det här, att VR åter sätter in närtrafiken till Karis och förbättrar fjärrtrafikförbindelserna mellan Helsingfors och Åbo. Hittills har de beslut i helt motsatt riktning som VR fattat gjort Västnyland betydligt […]

[ Lue lisää → ]