Kategoriserade inlägg: Aktuellt

Finland måste avbryta sin vapenexport till det krigförande Turkiet

Vänsterförbundets partifullmäktige 24.3.2018   Vänsterförbundets partifullmäktige kräver att regeringen omedelbart avbryter sin vapenexport till Turkiet, som krigar mot kurdförband i norra Syrien. Finland och EU bör dessutom idka påtryckning mot Turkiet med hot om sanktioner ifall man inte upphör med krigandet i Syrien och dra sig tillbaka från Afrin. Finland kan inte exportera vapen till […]

[ Lue lisää → ]

Regeringens sote-reform dyr för både patienter och det offentliga

  Vänsterförbundets viceordförande, riksdagsledamot Hanna Sarkkinen anser att regeringen erbjuder dyra och gammalmodiga lösningar på Finlands problem. Sarkkinen höll Vänsterförbundets gruppanförande vid riksdagens öppningsdebatt 14.2.2018. Den största frågan i riksdagen under våren är sote-reformen. Enligt Sarkkinen behövs reformen, så att finländarna kan återfå sitt förtroende för den offentliga hälsovården. Regeringens marknadsbaserade sote-modell är dyr för […]

[ Lue lisää → ]

Merja Kyllönen – president med värdegaranti

Kampanjen inför presidentvalet är i full gång.  Vänsterförbundets kandidat Merja Kyllönen anlägger ett betydligt bredare perspektiv på säkerhetspolitiken, som hör till presidentens centrala uppgifter, än vad de andra kandidaterna gör. Information om Merja hittar du på www.merja2018.fi .

[ Lue lisää → ]

Lägg den hatade aktivmodellen på is – från karenser och statistiktricks till tjänster och arbetsplatser

Vänsterförbundet kräver att den s.k. ”aktivmodellen” upphävs, att man avstår från de exceptionellt hårda karenser man har i Finland och att arbetslösheten åtgärdas med tillräckliga anslag för sysselsättningstjänster, lönestöd och omskolning. Det är viktigt att man avstår från de arbetskraftspolitiska sanktionerna eller karenserna, för de skuffar ut de arbetslösa på utkomststöd och ökar antalet hushåll […]

[ Lue lisää → ]

Partifullmäktige: Tvångsutvisningarna måste avslutas

Vänsterförbundets partifullmäktige 18.11.2017   Vänsterförbundet kräver att de omänskliga tvångsutvisningarna avslutas. Finland bör inte utvisa mänskor till osäkra områden. Vi har i Finland råd att handla på ett annat sätt. Det är fråga om våra värderingar och om att respektera de mänskliga rättigheterna på riktigt, inte bara på pappret och i festtal, säger presidentkandidat Merja […]

[ Lue lisää → ]

Kommunförbundets sakkunnigtjänster

Svenska delegationen Vänsterförbundet söker bland sina medlemmar representanter till Finlands kommunförbunds svenska delegation. Delegationens mandatperiod sträcker sig mellan 2018-2021. Vänsterförbundet väljer två ordinarie medlemmar samt personliga ersättare för dem som sina representanter i delegationen. Svenska delegationens uppgift är att verka för att svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner samt samfund kommunerna är medlemmar av får service på […]

[ Lue lisää → ]

Dags att slopa de arbetskraftspolitiska karenserna

Riksdagsledamot Li Andersson

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson anser, att den finländska arbetskraftspolitiken borde förnyas.   Ur de arbetslösa arbetssökandenas perspektiv verkar den finländska arbetskraftspolitiken vara godtycklig och straffa aktivitet. Det är inte av denna värld, att arbetslösa straffas för all annan verksamhet än arbete i ett lönearbetsförhållande. I stället borde man uppmuntra till utveckling av kunnandet och annan […]

[ Lue lisää → ]

Terrorism utrotas med myndighetsarbete, inte med populism

Vänsterförbundets partistyrelse 23.8.2017   Finland behöver lösningar för hur terrorhot kan avvärjas. Vänsterförbundet betonar betydelsen av en lugn och saklig behandling av saken. Det viktigaste när det gäller att garantera säkerheten är att vi inte underblåser rädslorna. Nu har det i offentligheten lagts fram mycket tvivelaktiga förslag, som skulle begränsa de mänskliga rättigheterna, säger Vänsterförbundets […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern segrade stort i folktingsvalet

I samband med kommunalvalet hade vi på finlandssvenskt håll också ett folktingsval. I folktingsvalet räknas de röster som ges partiernas svenska kandidater. Vänsterförbundet fick den här gången sex mandat i folktinget, vilket är en fördubbling jämfört med senaste val. Vänstern är nu representerad i alla finlandssvenska valkretsar. De invalda folktingsledamöterna är: Helsingfors: Joonas Leppänen och […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern samlar namn för bättre social- och hälsoreform

Vänsterförbundet har startat en namninsamlingskampanj för en bättre social- och hälsovårdsreform. Partiet uppmanar alla finländare att skriva under denna ”folkets interpellation” , som överlämnas till regeringen innan riksdagen röstar om den valfrihetslagstiftning, som innebär en tvångsbolagisering av social- och hälsovården. Bolagsmodellen skulle öka ojämlikheten, höja kostnaderna och koncentrera makten till några storföretag som ofta är […]

[ Lue lisää → ]