Kategoriserade inlägg: Aktuellt

Partifullmäktige: Tvångsutvisningarna måste avslutas

Vänsterförbundets partifullmäktige 18.11.2017   Vänsterförbundet kräver att de omänskliga tvångsutvisningarna avslutas. Finland bör inte utvisa mänskor till osäkra områden. Vi har i Finland råd att handla på ett annat sätt. Det är fråga om våra värderingar och om att respektera de mänskliga rättigheterna på riktigt, inte bara på pappret och i festtal, säger presidentkandidat Merja […]

[ Lue lisää → ]

Kommunförbundets sakkunnigtjänster

Svenska delegationen Vänsterförbundet söker bland sina medlemmar representanter till Finlands kommunförbunds svenska delegation. Delegationens mandatperiod sträcker sig mellan 2018-2021. Vänsterförbundet väljer två ordinarie medlemmar samt personliga ersättare för dem som sina representanter i delegationen. Svenska delegationens uppgift är att verka för att svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner samt samfund kommunerna är medlemmar av får service på […]

[ Lue lisää → ]

Dags att slopa de arbetskraftspolitiska karenserna

Riksdagsledamot Li Andersson

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson anser, att den finländska arbetskraftspolitiken borde förnyas.   Ur de arbetslösa arbetssökandenas perspektiv verkar den finländska arbetskraftspolitiken vara godtycklig och straffa aktivitet. Det är inte av denna värld, att arbetslösa straffas för all annan verksamhet än arbete i ett lönearbetsförhållande. I stället borde man uppmuntra till utveckling av kunnandet och annan […]

[ Lue lisää → ]

Terrorism utrotas med myndighetsarbete, inte med populism

Vänsterförbundets partistyrelse 23.8.2017   Finland behöver lösningar för hur terrorhot kan avvärjas. Vänsterförbundet betonar betydelsen av en lugn och saklig behandling av saken. Det viktigaste när det gäller att garantera säkerheten är att vi inte underblåser rädslorna. Nu har det i offentligheten lagts fram mycket tvivelaktiga förslag, som skulle begränsa de mänskliga rättigheterna, säger Vänsterförbundets […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern segrade stort i folktingsvalet

I samband med kommunalvalet hade vi på finlandssvenskt håll också ett folktingsval. I folktingsvalet räknas de röster som ges partiernas svenska kandidater. Vänsterförbundet fick den här gången sex mandat i folktinget, vilket är en fördubbling jämfört med senaste val. Vänstern är nu representerad i alla finlandssvenska valkretsar. De invalda folktingsledamöterna är: Helsingfors: Joonas Leppänen och […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern samlar namn för bättre social- och hälsoreform

Vänsterförbundet har startat en namninsamlingskampanj för en bättre social- och hälsovårdsreform. Partiet uppmanar alla finländare att skriva under denna ”folkets interpellation” , som överlämnas till regeringen innan riksdagen röstar om den valfrihetslagstiftning, som innebär en tvångsbolagisering av social- och hälsovården. Bolagsmodellen skulle öka ojämlikheten, höja kostnaderna och koncentrera makten till några storföretag som ofta är […]

[ Lue lisää → ]

Kommunalvalteman 2017

I kommunalvalet 2017 försvarar Vänsterförbundet offentliga kommunalt producerade tjänster. Vänsterns kommunalvalskandidater förbinder sig att i fullmäktige arbeta för en jämlik skola av hög kvalitet, bra social- och hälsovårdstjänster samt bra arbetsvillkor för alla. Möjligheten till förmånliga bostäder och en god livsmiljö samt att kommunerna tar en aktiv roll som sysselsättare är också av högsta prioritet. […]

[ Lue lisää → ]

Vänsterförbundets partifullmäktige: Hobbymöjligheterna garanteras med konkreta åtgärder

Vänsterförbundet förbinder sig att förbättra möjligheterna att utöva kultur och motion i alla kommuner i Finland. Det måste vara möjligt att ha konst och kultur som intresse oberoende av boendeort, förmögenhet, ålder och bakgrund. Vänsterförbundet fordrar nolltolerans mot mobbning och diskriminering i all hobbyverksamhet. Avgiftsfria offentliga utrymmen bör finnas tillgängliga. Kulturverksamhet måste finnas också i […]

[ Lue lisää → ]

Nordiskt vänstersamarbete för att stoppa privatiseringen

Riksdagsledamot Li Andersson

Vänstern samarbetar för att stoppa det nordiska privatiseringsprojektet   Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt från Sverige, Vänsterförbundets ordförande Li Andersson från Finland och Enhedslistens ordförande Pernille Skipper från Danmark vill sätta stopp för privatiseringen av den nordiska välfärden. Vänsterledarna träffades i Stockholm måndagen den 30 januari och diskuterade bland annat den svenska regeringens utredning om att […]

[ Lue lisää → ]

Finland bör vara fredsbyggare i Östersjöområdet

Partifullmäktige 20.11.2016 Vänsterförbundet kräver att Finland tar en aktiv roll som fredsbyggare och lindrare av de militära spänningarna i Östersjöområdet. Finland måste främja dialogen mellan Nato och Ryssland och en diplomatisk lösning i stället för en fördjupning av upprustningsspiralen. I bakgrunden till de nu växande motsättningarna finns förutom Rysslands olagliga ockupation av Krim, krisen i […]

[ Lue lisää → ]