Bli medlem

Bli medlem

Vänsterförbundets mål är en rättvis värld och en ekologiskt hållbar utveckling. Att öka mänskors egna påverkningsmöjligheter är viktigt för oss.

Vänsterns verksamhet blir till genom medlemmarnas samarbete.Som medlem i Vänstern har du möjlighet att påverka partiets politik och beslut. Välj det sätt att verka som passar dej bäst. Verksamhetens hjärta finns i lokalföreningarna.

Du kan ansluta dej med den elektronisk medlemsblanketten >> (som tyvärr finns att tillgå bara på finska)
eller genom att fylla i medlemsuppgiftsblanketten (pdf) och posta den till Vänsterförbundet under adress Fågelviksgatan 10, 3 vån., 00500 Helsingfors.

År 2018 är medlemsavgifterna enligt bruttoinkomst följande:

Månadsinkomster  Årsinkomster Medlemsavgift
under 600 euro/mån under 7188 euro/år 8,00 euro/år
600–1100 euro/mån 7200–13200 euro/år 16,00 euro/år
1101–1600 euro/mån 13212–19200 euro/år 27,00 euro/år
1601–2200 euro/mån 19212–26400 euro/år 38,00 euro/år
2201–2800 euro/mån 26412–33600 euro/år 52,00 euro/år
2801–3300 euro/mån 33612–39600 euro/år 72,00 euro/år
3301–3800 euro/mån 39612–45600 euro/år 95,00 euro/år
3801–4300 euro/mån 45612–51600 euro/år 115,00 euro/år
4301–4900 euro/mån 51612–58800 euro/år 135,00 euro/år
4901–5500 euro/mån 58812–66000 euro/år 155,00 euro/år
5501–6000 euro/mån 66012–72000 euro/år 175,00 euro/år
över 6000 euro/mån över 72000 euro/år 195,00 euro/år

Du kan få mera information och svar på dina frågor om medlemskapet av Birgitta GranE-mail.