Inlägg av: vanstern

Välfärdsunionen – Vänsterns EU-valprogram 2014

Våra öden är sammanlänkade. Europas länder är beroende av varandra både politiskt och ekonomiskt. Därför behövs också beslutsfattande och förvaltning som överskrider nationsgränserna. Vänstern kräver en heltäckande förändring av EU och av Ekonomiska och monetära unionen EMU. Vi vill ha ett Europa som är mera demokratiskt, jämlikt och människonära.

[ Lue lisää → ]

Försök med grundinkomst i Hangö, tack!

I dessa tider är det gott om dåliga nyheter både nära och fjärran ifrån. Men det kommer också goda och glädjande nyheter, och en sådan är definitivt centerledaren Juha Sipiläs uttalande om att det är skäl att på allvar börja utreda ett ibruktagande av grundinkomst genom regionala försök.

[ Lue lisää → ]

Landsstyrelsen 25.1.2014

EU-valkampanjen på svenska
Landsstyrelsen har satt upp det ambitiösa målet att det i varje svensk- och tvåspråkig kommun, där Vänsterförbundet har verksamhet, ordnas åtminstone en svensk- eller tvåspråkig valtillställning. Landsstyrelsen kan vid behov ge ekonomiskt och praktiskt stöd.

[ Lue lisää → ]

Den rödgröna framtiden

Under nuvarande omständigheter är en förutsättning för strävan efter social rättvisa att man fullt och fast binder sig vid kravet på ekologisk hållbarhet: klimatförändringen, de sinande naturresurserna och de ökande klyftorna mellan människor bör förhindras.

[ Lue lisää → ]

Partikongressen i Tammerfors

Vänsterförbundet höll partikongress i Tammerfors 8-9 juni 2013. Partikongressen omvalde partiordföranden Paavo Arhinmäki, men i övrigt förnyades partiledningen en hel del. Vem som ingår i partistyrelsen och partifullmäktige för perioden 2013-2016 står att läsa under rubriken ”Kontakt”. Kongressen godkände också två nya dokument; ”Den rödgröna framtiden” och ”Partiets verksamhet inför 2020-talet”. De av kongressen godkända […]

[ Lue lisää → ]

Kommunen måste bli en bättre arbetsgivare

Vänsterförbundets svenska landsmöte 13.10.2012:

Vänsterförbundets svenska landsmöte kräver att kommunerna tar sitt arbetsgivaransvar inom social- och hälsovården. Landsmötet utmanar också andra partiers kommunalvalskandidater att lyfta fram denna viktiga fråga till diskussion under valkampanjens sista veckor.

[ Lue lisää → ]