Inlägg av: kontor

Kommunförbundets sakkunnigtjänster

Svenska delegationen Vänsterförbundet söker bland sina medlemmar representanter till Finlands kommunförbunds svenska delegation. Delegationens mandatperiod sträcker sig mellan 2018-2021. Vänsterförbundet väljer två ordinarie medlemmar samt personliga ersättare för dem som sina representanter i delegationen. Svenska delegationens uppgift är att verka för att svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner samt samfund kommunerna är medlemmar av får service på […]

[ Lue lisää → ]

Kommunalvalteman 2017

I kommunalvalet 2017 försvarar Vänsterförbundet offentliga kommunalt producerade tjänster. Vänsterns kommunalvalskandidater förbinder sig att i fullmäktige arbeta för en jämlik skola av hög kvalitet, bra social- och hälsovårdstjänster samt bra arbetsvillkor för alla. Möjligheten till förmånliga bostäder och en god livsmiljö samt att kommunerna tar en aktiv roll som sysselsättare är också av högsta prioritet. […]

[ Lue lisää → ]

Målprogrammet 2016–2019

Vänsterns mål 2016–2019 Ett hållbart och jämlikt samhälle uppstår inte av sig själv. Till och med en stor förändring består av ett antal små handlingar. Det här målprogrammet består av förslag som kan genomföras omedelbart, om vi kan få majoritetens stöd för dem. När dessa mål uppnås, ökas välbefinnandet, miljöns och ekonomins hållbarhet, jämlikheten mellan […]

[ Lue lisää → ]

Boende till rimligt pris och bra miljö

En av de viktigaste uppgifterna för kommunerna är att ansvara för att livsmiljön är funktionell och trivsam. Kommunerna ansvarar för sitt områdes bostadspolitik, trafikarrangemang, parker, vatten- och avloppsnät och styrning av byggandet. Kommunpolitiken har betydelse till exempel när det gäller hur priset för boende utvecklas, vilka förutsättningarna är för cykling eller hur stora växthusgasutsläppen är. […]

[ Lue lisää → ]

Bättre sysselsättning och bra arbetsvillkor

En kommun påverkar sitt områdes livskraft och sysselsättning på många sätt. Kommunerna skapar förutsättningar för livskraft och sysselsättning till exempel genom planläggning och trafikpolitik, offentlig upphandling, utbildning och ordnande av företagstjänster. Kommunerna är betydande och stora arbetsgivare och sysselsättare. Framför allt sysselsätter kommunerna kvinnor. Vänsterförbundet anser att kommunerna bör vara ansvarsfulla och bra arbetsgivare. Välmående, […]

[ Lue lisää → ]

Världens bästa skolor och småbarnspedagogik för alla

Finland är känt för världens bästa skolor. Den för alla gemensamma och kvalitativa utbildningen är vår viktigaste styrka som vi kan vara stolta över. Vänsterförbundet vill att varje finländare har möjlighet att avancera så långt som möjligt i sitt liv genom utbildning. Att investera i småbarnspedagogik är både en samhällsekonomisk investering och en satsning på […]

[ Lue lisää → ]

Bra social- och hälsotjänster för alla

Vänsterförbundet arbetar för kvalitativa och jämlika social- och hälsotjänster. Även om tjänsterna i huvudsak fungerar bra har befolkningens sociala och hälsomässiga skillnader fortsatt att öka. Problemet är den otillräckliga finansieringen av grundläggande tjänster, de alltför långa köerna och byråkratiska barriärer mellan olika organisationer som hindrar klienter och patienter att använda tjänster på ett flexibelt och […]

[ Lue lisää → ]

Arbetsmarknadspolitiken bör uppdateras till 2010-talet

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson i sitt tal till partikongressen: Arbetsmarknadspolitiken bör uppdateras till 2010-talet Vänsterförbundets nyvalda ordförande Li Andersson konstaterade i sitt tal till partikongressen på söndag att Vänsterförbundets uppgift är att uppdatera den finländska arbetsmarknadspolitiken, så att den motsvarar 2010-talets behov. – Vi vill ha ett Finland, där arbetsplatser skapas genom att satsa på […]

[ Lue lisää → ]

Vänsterns riksdagsvalprogram 2015

Vi återuppbygger välfärdsstaten Vänstern som rörelse arbetar för ett jämlikt, rättvist och fritt samhälle som prioriterar människor och miljö. Ett jämlikt samhälle, utan rasism och diskriminering, är bäst med tanke på såväl mänsklig välfärd och miljö som ekonomi. Färre människor far illa om inkomstklyftorna krymper och servicen fördelas mer rättvist. Samtidigt styrs ekonomisk tillväxt från […]

[ Lue lisää → ]