Inlägg av: Birgitta Gran

Landsstyrelsen 15.11.2014

Riksdagsvalet Landsstyrelsen beslöt att i det kommande riksdagsvalet inte stöda de enskilda kandidaterna direkt, utan i stället använda sina valpengar för annonser om svenska och tvåspråkiga valtillställningar. Utveckling av landsstyrelsens arbete Diskuterades speciellt hur vi kan bli bättre på att få fram aktuell information om vad som händer och engagerar inom Vänstern i Svenskfinland.

[ Lue lisää → ]

Vänsterns valprogram 2015

Vänsterns riksdagsvalsprogram innehåller följande avsnitt: 1. Vi minskar arbetslösheten med en bättre ekonomisk politik 2. Vi minskar inkomst- och förmögenhetsklyftorna och stoppar skatteflykten 3. Genuin internationalism i stället för skatteparadisekonomi 4. Hållbar miljö-, klimat- och energipolitik 5. Ett mänskligare arbetsliv 6. Tillräcklig basinkomst i stället för invecklat socialskydd 7. Mindre hälsoskillnader genom jämlika och högklassiga […]

[ Lue lisää → ]

Nedskärningarna fördjupar de regionala utbildningsskillnaderna

  Silvia Modig, viceordförande för Vänsterförbundets riksdagsgrupp, höll Vänsterns gruppanförande i interpellationsdebatten om utbildningspolitiken 18.2.2015. Modig kritiserade regeringens utbildningspolitik för att vara mot regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet är målet att göra finländarna till världens kunnigaste folk senast 2020. De kumulerade nedskärningar inom utbildningen som gjorts under perioden uppgår i alla fall nu redan till 1,7 miljarder […]

[ Lue lisää → ]

Onödig och överlappande förvaltning ska bort

Partistyrelsen 18.2.2015 Vänstern föreslår en genomgripande strukturreform av förvaltningen i Finland. De ledande principerna för reformen är att förvaltningen ska vara enkel, demokratisk och effektiv. Förslaget bygger på en förvaltningsstruktur i tre steg: kommunen, regionförvaltningen och staten. Tanken är inte ny, vänstern har talat för trestegsförvaltning redan på 1980-talet. I modellen skulle en ny regionförvaltning, […]

[ Lue lisää → ]

Stöd vänsterns svensk- och tvåspråkiga kandidater!

Vänstern har åtta svensk-och tvåspråkiga kandidater i vårens riksdagsval. En valkampanj kräver såväl arbete som pengar, och kandidaterna är tacksamma för all hjälp de kan få. Du kan stöda kandidaterna ekonomiskt genom att betala in en summa på kontot Nordea FI25 1521 3000 0014 63 och i referensrutan sätta ut kandidatens eget referensnummer. Referensnumret hittar […]

[ Lue lisää → ]

Regeringen måste stöda Grekland att få ändrade lånevillkor

Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki kritiserade regeringens linje i fråga om eurokrisen i interpellationsdebatten om Greklands situation. Enligt Arhinmäki är regeringens ekonomiska politik både i Finland och i fråga om Grekland sådan att den inte stöder ekonomisk tillväxt och förbättrad sysselsättning. ”Greklands skuldnivå är ohållbar. Nobelpristagare i ekonomi och professorer vid världens ledande universitet har sagt, […]

[ Lue lisää → ]

Åldringar måste ha rätt till ett värdigt liv

Österbottens Vänsters svenska sektion 8.12.2014   Äldre människor mår bättre av att få bo hemma i en omgivning de är vana med. Speciellt viktigt är det, om de har anhöriga och vänner i den omgivningen. Så vill också de flesta åldras. Om hälsan avtar, och man får vara rädd för att det kan hända olyckor, […]

[ Lue lisää → ]

Riksdagskandidat Daniel Nyman i Hangö

När Hangö Vänster 24 november höll sitt höstmöte, inleddes den politiska diskussionen av Daniel Nyman, som är nyländsk kandidat i vårens riksdagsval.   Daniel ser fram emot att under valrörelsen diskutera med mänskor om vilka värden som ska styra samhällsbygget. Han utgår från gemenskapen mellan mänskor och vikten av att se till att alla hänger […]

[ Lue lisää → ]

Kyllönen: Herrarna har farit i väg med pengarna

Merja Kyllönen talade om skattesmitning vid partifullmäktigemötet 22.11.2014   Vänsterförbundets europarlamentariker anser kampen mot den svarta ekonomin och skatteparadisen vara den största utmaningen för EU.   Medlemsländerna förlorar genom den osunda skattekonkurrensen och  skattesmitningen en biljon eller tusen miljarder euro i året. Man behöver inte längre fråga vart pengarna i denna tid, som är rikare […]

[ Lue lisää → ]

Sipiläs förslag om försäljning av statsbolagen är inte förnuftigt

Ordförande Paavo Arhinmäki talade vid Vänsterförbundets partifullmäktigemöte i Helsingfors 22.11.2014   – Det frågas ofta om vi har råd med stimulans. I själva verket bör man ställa frågan om vi har råd att låta bli att stimulera. Överallt i Europa har man under de senaste åren kunnat se att den åtstramande ekonomiska politiken bara har […]

[ Lue lisää → ]