Inlägg av: Birgitta Gran

Centern sålde våra offentliga tjänster för flera områden

Riksdagsgruppens ordförande Aino-Kaisa Pekonen 7.11.2015 Ordföranden för Vänsterförbundets riksdagsgrupp Aino-Kaisa Pekonen är mycket besviken på den sote-modell man kommit överens om under natten. Enligt Pekonen har det att Centern och Samlingspartiet vardera har fått igenom mål som är viktiga för dem lett till en obalanserad och dåligt fungerande modell. Centern hade ett stort antal social- […]

[ Lue lisää → ]

Y-tåget får inte läggas ner

Kari Uotila, riksdagsledamot och medlem av finansutskottets trafikavdelning, har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen angående nedläggningen av Y-tåget. Enligt honom har beslutet gjorts utan tillräckliga bedömningar av vilka verkningar det har. – Kommunerna i Västnyland har med hjälp av planläggningen styrt befolkningstillväxten till platser nära stationerna, så att invånarna för sina arbets- och […]

[ Lue lisää → ]

Regeringens nedskärningar i utbildningen är gift för tillväxten

Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki kommer med hård kritik mot regeringens nedskärningar i utbildningen och socialskyddet. Enligt Arhinmäki försvagar nedskärningarna just de strukturer, som under den ekonomiska krisen skulle vara livsviktiga att förstärka. Speciellt utbildningen är central för arbetets produktivitet och därigenom för den ekonomiska tillväxten. – Före valet förband sig alla regeringspartier till löftet att […]

[ Lue lisää → ]

Nedskärningar och demokrati

Nedskärningar och demokrati var diskussionstemat på landsstyrelsens fisksoppskalas i Borgå lördagen den 8 augusti. Diskussionsinledarna Heikki Patomäki och Joonas Leppänen inspirerade till en engagerad diskussion om vad som kan göras för att stärka den trängda demokratin och hur Vänstern kan och bör förnya sig för att bryta den nyliberalistiska hegemonin. Handlingsprogrammet blev förstås inte färdigt med […]

[ Lue lisää → ]

Välkommen på vänsterbad i Nagu 16.7!

På torsdag 16.7 kl 14-17 ordnas det i Nagu ett vänsterbad, där Li Andersson och Merja Kyllönen medverkar. Platsen är restaurang L’Escales grilltak, adressen är Nagustrand 4. Tillställningen är tvåspråkig. Arrangör är Vänsterförbundet i Egentliga Finland. Om du har frågor, kan du kontakta  Nina Söderlund, tfn 050 527 8180.

[ Lue lisää → ]

Sommar med bad och kalas

Nu är det sommar och mötesfritt. Men i stället blir det vänsterbad och fisksoppskalas. I Nagu blir det vänsterbad med riksdagsledamot Li Andersson och EU-parlamentariker Merja Kyllönen på L’Escales grilltak torsdagen den 16 juli kl 14-17. Och landsstyrelsens traditionella fisksoppskalas ordnas i år i Borgå lördagen den 8 augusti kl 13. Diskussionstemat är nedskärningar och […]

[ Lue lisää → ]

De unga, sjuka och arbetslösa betalar för nedskärningarna

Riksdagsledamot Li Anderssons pressmeddelande 28.5.2015   Vänsterförbundets riksdagsledamot Li Andersson är upprörd över Centerns, Samlingspartiets och Sannfinländarnas nedskärningsförslag. Även om regeringsförhandlarna då de presenterade programmet sade att alla kommer att betala för de kommande årens inbesparingar, talar ändå siffrorna för sig själva. Nedskärningarna drabbar de arbetslösa, unga, studerande, sjuka, barnfamiljer och andra som är beroende […]

[ Lue lisää → ]

Vi behöver flera arbetsplatser – sänkta löner och längre arbetstid skulle förvärra arbetslösheten

Vänsterförbundets pressmeddelande 5.5.2015   Vänstern vill stöda ett samhällsfördrag, som innebär investeringar och nya arbetsplatser för Finland. Det förslag om drygt två veckor mera arbetstid utan lön, som läckt ut från regeringsförhandlingarna, kommer den politiska och fackliga vänsterrörelsen inte att godkänna. ”Finland befinner sig i en efterfrågesvacka, och då skapar en förlängning av arbetstiden inte […]

[ Lue lisää → ]

Landsstyrelsen 28.2.2015

Riksdagsvalet Beslöts om den regionala fördelningen av landsstyrelsens anslag för valannonsering. Österbotten prioriterades, eftersom där finns många små föreningar med ont om egna medel. Vänsterns huvudmål i valet Med tanke på partifullmäktiges möte 7.3 diskuterades vilka frågor som enligt landsstyrelsen bör lyftas fram som Vänsterns prioriteter i valet. Årets tillställningar Beslöts att fisksoppskalaset hålls i Östra Nyland, tidpunkt […]

[ Lue lisää → ]

Landsstyrelsen 15.11.2014

Riksdagsvalet Landsstyrelsen beslöt att i det här riksdagsvalet inte stöda de enskilda kandidaterna  direkt, utan i stället använda sina valpengar för att annonsera om svensk- och tvåspråkiga valtillställningar. Utveckling av landsstyrelsens verksamhet Diskuterades hur vi kan bli bättre på att få fram aktuellt material om vad som händer och engagerar inom den finlandssvenska Vänstern.   […]

[ Lue lisää → ]