Inlägg av: Birgitta Gran

Fisksoppskalas i Jakobstad den 5 augusti

I år ordnas fisksoppskalaset i Jakobstad på konstcafé Villa Sveden, Östanpåvägen 12. Kalaset börjar kl 12 med fisksoppa och en kaffetår. Efter soppan, så där kl 13, har vi en diskussion om fredsfrågor på programmet. Diskussionen inleds av Matts Andersen. Utöver diskussionen har vi sång och en presentation av Villa Sveden på programmet. Siv Ågren […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern segrade stort i folktingsvalet

I samband med kommunalvalet hade vi på finlandssvenskt håll också ett folktingsval. I folktingsvalet räknas de röster som ges partiernas svenska kandidater. Vänsterförbundet fick den här gången sex mandat i folktinget, vilket är en fördubbling jämfört med senaste val. Vänstern är nu representerad i alla finlandssvenska valkretsar. De invalda folktingsledamöterna är: Helsingfors: Joonas Leppänen och […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern samlar namn för bättre social- och hälsoreform

Vänsterförbundet har startat en namninsamlingskampanj för en bättre social- och hälsovårdsreform. Partiet uppmanar alla finländare att skriva under denna ”folkets interpellation” , som överlämnas till regeringen innan riksdagen röstar om den valfrihetslagstiftning, som innebär en tvångsbolagisering av social- och hälsovården. Bolagsmodellen skulle öka ojämlikheten, höja kostnaderna och koncentrera makten till några storföretag som ofta är […]

[ Lue lisää → ]

Vänsterförbundets partifullmäktige: Hobbymöjligheterna garanteras med konkreta åtgärder

Vänsterförbundet förbinder sig att förbättra möjligheterna att utöva kultur och motion i alla kommuner i Finland. Det måste vara möjligt att ha konst och kultur som intresse oberoende av boendeort, förmögenhet, ålder och bakgrund. Vänsterförbundet fordrar nolltolerans mot mobbning och diskriminering i all hobbyverksamhet. Avgiftsfria offentliga utrymmen bör finnas tillgängliga. Kulturverksamhet måste finnas också i […]

[ Lue lisää → ]

Valkampen i full gång – slutspurt i kandidatrekryteringen

  Vänsterförbundet för inför kommunalvalet fram fyra centrala teman: Bra social- och hälsotjänster för alla Världens bästa skolor och småbarnspedagogik för alla Bättre sysselsättning och arbetsvillkor En bra boendemiljö till rimligt pris Vart och ett av dessa teman har en egen riksomfattande kampanjdag, då just det temat lyfts fram på olika sätt på gator och torg […]

[ Lue lisää → ]

Nordiskt vänstersamarbete för att stoppa privatiseringen

Riksdagsledamot Li Andersson

Vänstern samarbetar för att stoppa det nordiska privatiseringsprojektet   Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt från Sverige, Vänsterförbundets ordförande Li Andersson från Finland och Enhedslistens ordförande Pernille Skipper från Danmark vill sätta stopp för privatiseringen av den nordiska välfärden. Vänsterledarna träffades i Stockholm måndagen den 30 januari och diskuterade bland annat den svenska regeringens utredning om att […]

[ Lue lisää → ]

Finland bör vara fredsbyggare i Östersjöområdet

Partifullmäktige 20.11.2016 Vänsterförbundet kräver att Finland tar en aktiv roll som fredsbyggare och lindrare av de militära spänningarna i Östersjöområdet. Finland måste främja dialogen mellan Nato och Ryssland och en diplomatisk lösning i stället för en fördjupning av upprustningsspiralen. I bakgrunden till de nu växande motsättningarna finns förutom Rysslands olagliga ockupation av Krim, krisen i […]

[ Lue lisää → ]

Finland är inte ett aktiebolag – de offentliga tjänsterna måste stärkas

Partifullmäktige 19.11.2016 Enligt Vänsterförbundet bör de samhälleligt viktiga tjänsterna produceras offentligt också i fortsättningen. Det garanterar en demokratisk övervakning, skälig prissättning och ett effektivt bruk av offentliga medel. Finland är inte ett aktiebolag, och gemensamma medel bör inte användas för att öka privata firmors vinster. Sipiläs regering skrotar de offentliga tjänsterna genom att bolagisera och […]

[ Lue lisää → ]

Vänstern i Nyland: VR:s trafiklösningar försvagar Västnylands utveckling

Vänsterförbundet i Nyland kräver, att besluten om spårtrafiken görs på samhälls- och miljöpolitiska grunder och inte bara på marknadsideologins villkor. I Västra Nyland innebär det här, att VR åter sätter in närtrafiken till Karis och förbättrar fjärrtrafikförbindelserna mellan Helsingfors och Åbo. Hittills har de beslut i helt motsatt riktning som VR fattat gjort Västnyland betydligt […]

[ Lue lisää → ]

Språkliga rättigheter bör bedömas i samband med sote

Grundlagsutskottets ordförande, Vänsterförbundets riksdagsledamot Annika Lapintie förstår vasabornas oro över det egna sjukhusets framtid. – Vasa centralsjukhus arbetstagare gör ett gott arbete, både vårdens kvalitet och patientsäkerheten håller hög standard. Lapintie är bekymrad över arbetstagarnas ork i den nuvarande osäkra situationen. – De borde ha en möjlighet att lära sig, utvecklas och avancera i sin […]

[ Lue lisää → ]