Anställda

E-post: fornamn.efternamn @vasemmisto.fi eller fornamn [dot] efternamn [at] vasemmistoliitto [dot] fi

Partikansliet
Fågelviksgatan 10, 3 vån., 00500 HELSINGFORS

Telefon: Vänligen kontakta direkt till mobilnumren

Joonas Leppänen, partisekreterare
tfn 040 183 1033
Partisekreteraren ansvarar för partiets verksamhet i praktiken, utveckling av organisationen samt för den politiska linjedragningen i samarbete med den övriga partiledningen. Partisekreteraren ansvarar också för beredningen av partistyrelsens och partifullmäktiges möten samt partikongressen och för verkställigheten av besluten. Partisekreteraren sköter partiets samhällsrelationer. Hen fungerar också som valchef då det är val.

Dan Koivulaakso, politisk sekreterare från 1.1.2017
tfn (uppdateras)
Den politiska sekreteraren har som uppgift att bereda de politiska ärendena. Han sköter också partiets internationella kontakter.

Malla Kantola, administrationens sekreterare
tfn 040 739 1508
Administrationens sekreterare fungerar som sekreterare för partisekreteraren och  partistyrelsen, sköter de praktiska förberedelserna för olika möten samt kansliarbetet.

Mikko Koikkalainen, organisations- och kommunalsekreterare
tfn 040 643 3350
Till organisations- och kommunalsekreterarens uppgifter hör att svara för utvecklingen av partiets organisation i samarbete med distriktens verksamhetsledare, distriktsstyrelserna och föreningarnas funktionärer samt att utveckla region- och kommunpolitiken tillsammans med regionernas förtroendevalda.

Marianna Rautiainen, informatör
tfn 040 545 4958
Information och kommunikation.

Allmän information och kontakt: tiedottaja [at] vasemmistoliitto [dot] fi

Silla Kakkola, medlems- och kvinnopolitisk sekreterare
tfn 040 760 0051
Till medlems- och kvinnopolitiska sekreterarens uppgifter hör att ansvara för Vänsterförbundets medlemsservice, skötseln och utvecklandet av medlemsregistret. Medlems- och kvinnopolitiska sekreteraren ansvarar för koordineringen av Vänsterkvinnornas verksamhet i samarbete med Valtikka.
I medlemsärenden är e-postadressen jasenasiat(at)vasemmistoliitto.fi.
I fråga om kvinnopolitiska ärenden är adressen vasemmistonaiset(at)vasemmistoliitto.fi.

Eila Viljakainen, ekonomisekreterare
tfn 040 594 5560
Till ekonomisekreterarens uppgifter hör uppföljning och planering av partiets ekonomi samt andra ärenden i anslutning till ekonomi och penningtrafik.

 

Verksamhetsledarna

Till verksamhetsledarnas uppgifter hör att sköta och utveckla distriktets organisationsverksamhet och information i samarbete med olika aktörer och intressentgrupper inom regionen, att planera valkampanjerna och att delta i förverkligandet av dem. Arbetsområdena har indelats i fem stordistrikt, varje verksamhetsledare har två eller tre distriktsorganisationer på sitt ansvar.

Södra området: Helsingfors och Nyland
Jorma Pikkarainen
, verksamhetsledare
Fågelviksgatan 10, 3 vån., 00500 HELSINGFORS
tfn 050 537 9011

Västra området:Egentliga Finland, Satakunta och Tavastland
Raimo Nieminen, verksamhetsledare
Hagsgatan 12, 20540 ÅBO
tfn 040 648 3133

Mellersta området:Birkaland, Mellersta Finland och Österbotten
Jukka Kinos, verksamhetsledare
Väinönkatu 28 B, 40100 JYVÄSKYLÄ
tfn 040 743 1153
Birkaland, byråskötare
Tiina Jalava, tfn 050 443 4164, pirkanmaanvas(at)pirkanmaanvas.fi

Östra området:Norra Karelen, Norra Savolax och Sydöstra Finland
Jaakko Turunen, verksamhetsledare
PL 70 (Suokatu 11), 70101 KUOPIO
tfn 040 638 6007

Norra området: Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland
Jaakko Alavuotunki, verksamhetsledare
Pakkahuoneenkatu 19, 90100 OULU
tfn 0500 584 055