Andersson i budgetdebatten: Regeringen ökar inkomstskillnaderna

Vänsterförbundets ordförande, riksdagsledamot Li Andersson klandrade i Vänsterförbundets gruppanförande 20.9.2016 Sipiläs regering för att budgeten ökar inkomstskillnaderna.
Vänsterförbundet har av riksdagens informationstjänst beställt en uträkning om utfallet av regeringens budget för nästa år som visar att köpkraften minskar för de arbetslösa, pensionärer med små inkomster, anställda inom den offentliga sektorn och lågavlönade. Förtjänsterna för dem som har de högsta inkomsterna ökar med hjälp av skattelättnaderna med till och med hundratals euro i året.
– Nedskärningarna av grundskyddet har varit en central orsak till att fattigdomen ökat, medan differentieringen av inkomstbeskattningen och den förmånliga beskattningen av kapitalinkomsterna har ökat höginkomsttagarnas välstånd, sade Andersson.
Andersson förde fram en rad försämringar som regeringen nu föreslår för dem med låga inkomster.
– Arbetsmarknadsstödet, folkpensionen, barnbidragen och hemvårdsstödet skärs ner och indexen fryses ner. Alla de här nedskärningarna riktas direkt mot låginkomsttagare, som redan lider av tidigare inbesparingar. Regeringen bestraffar de arbetslösa genom att skära ner det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet och genom att öka sanktionerna och kontrollen., konstaterade Andersson.
Försämringarna riktas också mot de studerande. Man avstod från indexförhöjningarna av studiestödet, studiepenningen skärs ner med mer än en fjärdedel och studiestödstiden förkortas med tio månader, även om de studerande redan från tidigare hör till dem som har de lägsta inkomsterna.
– Regeringen strävar till finländskt rekord i att bryta vallöften genom att igen göra nya nedskärningar i utbildningen, sade Andersson.
I stället för en linje som ökar ojämlikheten föreslår Vänsterförbundet, att man drar tillbaka nedskärningarna i utbildningen och grundskyddet. Utgifterna kunde täckas genom att man avstår från särbehandlingen av de olistade företagen i beskattningen och genom att höja den högsta kapitalskatteklassen med en procentenhet. Vänsterförbundet skulle också dra tillbaka företagaravdraget samt lindringen av arvs- och gåvobeskattningen.
I stället för att straffa de arbetslösa skulle Vänsterförbundet gallra i byråkratin kring arbetslöshetsskyddet, minska sanktionerna och karenserna och förbättra möjligheterna att studera med hjälp av arbetslöshetsförmånerna, sade Andersson.