Vänsterförbundet är öppet för alla som stöder ett jämlikt, hållbart, öppet och demokratiskt samhälle. Vi har c. 10.000 medlemmar, välkommen med du också!

Birgitta

Birgitta Gran

Då vi i Hangö stadsstyrelse diskuterat de kommande SOTE-tillställningarna, har vi varit tämligen ...

Kirjoitettu: 28.01.2015
omslag

nytid.fi

På 2015 års filmfestival i Göteborg gjorde den snart 85-årige Jean-Luc Godards Adieu au langage (...

Kirjoitettu: 25.03.2015