Vänsterförbundet är öppet för alla som stöder ett jämlikt, hållbart, öppet och demokratiskt samhälle. Vi har c. 10.000 medlemmar, välkommen med du också!

Birgitta

Birgitta Gran

I det här riksdagsvalet är jag inte uppställd, men jag är förstås aktivt med och gör valarbete. V...

Kirjoitettu: 06.04.2015
omslag

nytid.fi

Joakim Medin blev på hösten 2014 världskänd efter att han varit den siste utländska journalisten ...

Kirjoitettu: 17.04.2015