De svenska sidorna uppdateras och öppnas snart på nytt.
Information om våra teman i EU-valet hittar du i valprogrammet.

Om du har frågor om den svenska verksamheten,
kontakta Birgitta Gran, tfn 040 767 2317, birgitta.gran (at) kolumbus.fi