Vänsterförbundet är öppet för alla som stöder ett jämlikt, hållbart, öppet och demokratiskt samhälle. Vi har c. 10.000 medlemmar, välkommen med du också!

Birgitta

Birgitta Gran

Vid fullmäktiges budgetmöte i går höll jag Vänsterns gruppanförande. För ovanlighetens skull höll...

Kirjoitettu: 12.12.2018

nytid.fi

Montevideo i Uruguay är en stad i förändring, tack vare flyktingarna från Venezuela, Peru, Bolivi...

Kirjoitettu: 11.12.2018