Vänsterförbundet är öppet för alla som stöder ett jämlikt, hållbart, öppet och demokratiskt samhälle. Vi har c. 10.000 medlemmar, välkommen med du också!

Birgitta

Birgitta Gran

Senaste veckoslut hade det nyvalda folktinget sin session i Hangö. Jag höll Vänsterns gruppanföra...

Kirjoitettu: 17.05.2017

nytid.fi

4 Ledare 6 Debatt 8 En anarkistisk anda Trygve Söderling diskuterar politik och litteratur, bokmä...

Kirjoitettu: 19.06.2017