Vänsterförbundet är öppet för alla som stöder ett jämlikt, hållbart, öppet och demokratiskt samhälle. Vi har c. 10.000 medlemmar, välkommen med du också!

Birgitta

Birgitta Gran

Bästa kamrater,sattuneista syistä minulla on nyt tarvetta pysähtyä ja katsoa ajassa taaksepäin. O...

Kirjoitettu: 25.03.2018

nytid.fi

Författaryrket sönderfaller i två distinkta faser. Först sitter man ensam på sin kammare, ofta i ...

Kirjoitettu: 20.04.2018