Vänsterförbundet är öppet för alla som stöder ett jämlikt, hållbart, öppet och demokratiskt samhälle. Vi har c. 10.000 medlemmar, välkommen med du också!

Birgitta

Birgitta Gran

Vid fullmäktiges budgetmöte i går höll jag Vänsterns gruppanförande. För ovanlighetens skull höll...

Kirjoitettu: 12.12.2018

nytid.fi

Teaterbesöket behöver avdramatiseras för att de finlandssvenska teatrarna ska locka nya besökare,...

Kirjoitettu: 22.01.2019